Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/416

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


hvortil der ogsaa er god Grund, da Kraftangrebspunktet jo ikke er ganske bestemt. Excentriciteten bliver da: f0 = 2,83cm., M0 = P.f0 = 9100 . 2,83 = 25753 kg.cm., e = 5,65cm., I = 141cm.4, ; Spændingen bliver:

.

Denne store Spændingstilvæxt (895 kg.) vilde omtrent ganske undgaas, hvis man ved et Stykke Vinkeljærn befæstede Stangen ogsaa midt i den anden Flig; Excentriciteten vilde da være forsvindende.

Naar P er et Tryk, kan (37) ikke anvendes slet saa direkte. Den resulterende Paavirkning er, idet vi nu hellere regne P positiv for Tryk:

(39).

hvis man her blot bestemmer Dimensionerne saaledes, at ikke overskrider den tilladelige Trykpaavirkning, udsætter man sig for den samme Fare som ved excentrisk Tryk, at P kun ligger lidt lavere end Grænseværdien PE, og kan derfor ogsaa her komme til det umulige Resultat, at der ikke behøves saa store Dimensioner for at modstaa den forenede Virkning af P og M0, som man ved de sædvanlige Søjleformler finder ved at regne med det centrale Tryk P alene. Da vi nu imidlertid ere komne over Vanskeligheden i det specielle Tilfælde, hvor M0 hidrører fra et excentrisk Tryk, kunne vi her slippe let derover ved blot at beregne f0 (en tænkt Excentricitet) af: M0 = P.f0 og saa simpelthen bruge Methoden i forrige §; (39) og (33) blive, som vi saa ovenfor, identiske, naar der sættes: M0 = P.f0. Vi kunne altsaa ogsaa her benytte (35) til Dimensionsbestemmelsen, men maa tillige erindre at undersøge, om Trækpaavirkningen ikke bliver for stor, hvis Materialet f. Ex. er Støbejærn.

Opg. 39. Find Spændingstilvæxten fra Bøjningen for en Trækstang, der er dannet af et -Jærn, N. Pr. Nr. 12, hvortil Kraften overføres ved Nitter gennem Kroppen, symmetrisk fordelte om Midtlinien; Trækket i Stangen er 11ts..