Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/43

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Herved findes:

(3).

Af den sidste Ligning faas, at Centrifugalmomentet er Nul, hvis Vinklen mellem Axerne er bestemt ved:

. (4).

Indføres ogsaa for skævvinklede Koordinater Betegnelserne:

, ,

findes:

,

,

og ved Benyttelse af Udtrykket for iy':

.

I Fig. 34, Pl. 4, er Inertiellipsen givet. For det retvinklede Koordinatsystem (X, Y) haves da:

, .

Naar X-Axen drejes hen til Stillingen X', bliver

, ,

altsaa :

, . (5).

Inertiellipsen har følgelig ganske de samme Egenskaber for skævvinklede som for retvinklede Koordinator: man finder i begge Tilfælde Inertiradius om den ene Axe som Afstanden ud til den med Axen parallele Tangent, maalt i den anden Koordinataxes Retning. og Længden fra den anden Koordinataxes Skæringspunkt med Tangenten til Røringspunktet er proportional med Centrifugalmomentet.

Holdes Y'-Axen fast, medens X'-Axen drejes, ser man, at Zx'y' skifter Fortegn, naar Punktet E (Fig. 34) passerer D. Zx'y' er positiv, naar D's y'-Koordinat er positiv.