Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/85

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Maximumsværdien af bliver:

;

herved kan Bæreevnen undersøges, idet ikke maa overskride den tilladelige Paavirkning f, altsaa:

.

Paa lignende Maade som her vist for Ellipsen kunne andre Tværsnit behandles; rektangulært Tværsnit f. Ex. har langt større praktisk Betydning end elliptisk, men Undersøgelsen er vanskeligere paa Grund af Omkredsens Diskontinuitet. Saadanne Beregninger have givet følgende almindelige Resultater:

Bæreevnen er givet ved:

, (10).

Vridningsvinklen pr. Længdeenhed ved:

, (11).

hvor betegner det mindste Inertimoment af Tværsnittet, det polære Inertimoment, F Tværsnitsarealet.

b betegner en Længde, n og n1 Talværdier, nemlig:[1]

Tværsnitsform b n n1
Cirkel Radius 2
Cirkelring udv. Radius
Ellipse lille Halvaxe 2
Ellipsering udv. —
Rektangel, mindste Side 42,68
» » 42,0
» » 40,2
» » 38,5
Ligesidet Trekant Siden 1,385 45,0
Regulær Sexkant » 1,694 41,0


  1. Se f. Ex. C. Bach: Elasticität und Festigkeit, 2te Aufl. Berlin, 1894, s. 175 og 199.