Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/89

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Kræfternes Angrebspunkter. Tværsnittene i Bjælken, der oprindelig stode vinkelret paa x-Axen, dreje sig ved Bøjningen en lille Vinkel, men ikke desto mindre regne vi Normalspændingerne i Tværsnittet som parallele med x-Axen, de forskydende Spændinger parallele med y-Axen.

Vi ville nu undersøge Betydningen af hver af Ligningerne (13) for sig.

Den første indeholder kun Kræfter i y-Axens Retning, altsaa dels alle de ydre Kræfter f. Ex. til venstre for Snittet ab (Fig. 53 Pl. 6), herunder indbefattet Understøtningernes Reaktioner, dels de forskydende Spændinger i Snittet. Resultanten af Forskydningerne kaldes T; det er den eneste ubekendte i Ligningen. Denne kan med Betegnelserne i Fig. 53 skrives:

,
. (14)

T maa regnes med Fortegn i samme Retning som Kræfterne ellers; vi vedtage y-Axens positive Retning som den positive Kraftretning. Det almindeligst forekommende Tilfælde er en vandret Bjælke med lodret Belastning, og i saa Fald lægge vi y-Axen med sin positive Retning nedad og regne altsaa ogsaa Kraftretningen positiv nedad.

Ved Ligning (14) faa vi kun Resultanten af Forskydningsspændingerne bestemt; til Størrelsen af Spændingen i de enkelte Tværsnitspunkter skulle vi senere vende tilbage. — Ligning (14) indeholder Kræfterne tilvenstre for Snittet; man kunde naturligvis lige saa godt have taget Kræfterne til højre for Snittet, hvorved:

,

.

Imidlertid er ifølge Ligning (12):

, altsaa .

Dette Resultat er paa Forhaand indlysende, idet T og staa i samme Forhold til hinanden som Aktion og Reaktion. T betegner Indvirkningen af Bjælkestykket til højre for Snittet