De gamle mørke Stunder

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search


1.
De gamle mørke Stunder
Er Gud skee Lov! forsvunden,
Mit Hierte saligt er;
Dog naar jeg derpaa tænker,
Hvad got mig JEsus skienker,
Jeg inderlig beskiemmet er.
2.
Ak var jeg ret fortrolig
Med hannem, og min Bolig
Var stedse Sidens Saar!
Ak var jeg i hans Under
Forelsket alle Stunder!
Dertil min Længsel ene staaer.
3.
At faae et simpelt Hierte,
Forlskt i JEsu Smerte,
Ret felbar brændende,
Som sig Taarer bader,
Naar det ei stedse vader
I Strømmen ud af Vunderne.
4.
Ak maatte dog mit Øie
Kun stedse sig for nøie
I JEsu Lidelse!
Ak havde jeg et Øre,
Som stedse maatte høre,
Hvor han i Døden sukkede.


PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1947. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1923.