Emancipationserklæringen

Fra Wikisource, det frie bibliotek


Af Præsidenten for Amerikas Forenede Stater
EN PROKLAMATION

Jeg, Abraham Lincoln, præsident for Amerikas Forenede Stater og øverstkommanderende for dette lands hær og flåde proklamerer hermed og erklærer at herefter som hidtil vil krigen blive ført med det mål at genoprette de forfatningsmæssige forbindelser mellem De forenede Stater og hver af staterne og deres befolkninger i de stater hvor forbindelsen er eller kan blive afbrudt eller forstyrret.

At det er mit mål på Kongressens næste møde igen af anbefale vedtagelsen af et praktisk tiltag, som giver økonomisk hjælp, som frit kan modtages eller afvises af alle såkaldte slavestater, hvis indbyggere ikke er i oprør mod De forenede Stater, og som tilkendegiver, at de frivilligt har indført eller derefter frivilligt vil indføre øjeblikkelig eller gradvis afskaffelse af slaveriet indenfor deres respektive grænser, og at indsatsen for at kolonisere personer af afrikansk oprindelse (med billigelse) på dette kontinent eller andetsteds, (med den førnævnte opnåede billigelse af regeringer som eksisterer der) vil blive fortsat.

At på den første dag i januar i det Herrens år et tusinde otte hundrede og treogtres skal alle personer som holdes som slaver i enhver stat, eller del af en stat, være herefter og altid frie, og den udførende magt i De forenede Stater (herunder de militære og maritime myndigheder) vil så længe de nuværende indehavere af disse embeder fortsætter anerkende og fastholde disse personers frihed og vil på ingen måde undertrykke disse personer, eller nogle af dem, i noget tiltag de må gøre for at opnå deres faktiske frihed.

At den udøvende magt på den første dag i førnævnte januar, ved proklamation, nævne de stater, eller dele af stater, om nogen, hvori folkene derfra skal da være i oprør mod De forenede Stater og det faktum at enhver stat eller folket her skal på denne dag, repræsenteret i god tro i De forenede Staters Kongres af medlemmer udvalgt dertil ved valg hvori et flertal af de kvalificerede vælgere i sådanne stater har deltaget, skal med mindre tungtvejende beviser taler imod, betegnes som afgørende bevis for at en sådan stat, ellers dens folk, ikke da er i oprør mod De Forenede Stater.

Opmærksomheden henledes her til en lov fra Kongressen med titlen "En lov der tilføjer en yderligere krigsartikel" vedtaget den 13. marts 1862, and which act is in the words and figure following:

"Lad det være vedtaget af Senatet og Repræsentanternes Hus i USA forsamlet i kongres at herefter skal det følgende forkyndes som en yderligere krigsartikel for ledelsen af De Forenede Staters hær og skal efterleves og overholdes som sådan:
Article-. Alle officerer eller personer i De Forenede Staters hær og flåde er det forbudt at anvende nogen styrke under ders kommando med det formål at tilbagelevere rømmede fra tjeneste eller arbejde, som er undveget fra en person til hvem sådanne arbejdstjenester hævdes at tilkomme og enhver officer, der bliver fundet skyldig af en krigsret i at overtræde denne artikel skal afskediges fra tjenesten.
SEC.2. Og lad det desuden være bestemt, at denne lov træder i kraft fra og efter dens vedtagelse."

Også den 9. og 10. section i en lov med titlen "An Act to suppress Insurrection, to punish Treason and Rebellion, to seize and confiscate property of rebels, and for other purposes," godkendt den 17. juli 1862, og som siger:

SEC. 9. Og lad det derudover være bestemt, at alle slaver, som tilhører personer, som herefter deltager i oprør mod De Forenede Staters regering, eller på nogen måde støtter eller bidrager hertil, og som undslipper fra sådanne personer og søger tilflugt bag Unionshærens linjer og alle slaver, som fanges fra sådanne personer eller forlades af dem og kommer under regeringens kontrol, samt alle slaver fra sådanne personer som findes eller er indenfor ethvert sted, som er besat af rebellerende styrker og efterfølgende besættes af styrker fra De Forenede Stater, skal opfattes som fanget i krig og skal altid herefter være fri for deres slavebånd og ikke igen blive holdt som slaver.

SEC. 10. Og lad det derudover være bestemt, at ingen slave, som undslipper til en stat eller territorie eller til District of Columbia, fra en anden stat skal udleveres eller på nogen måde begrænses eller hindret i sin frihed, undtagen ved kriminalitet, eller overtrædelse af lovene, med mindre den person som forlanger den pågældende person udleveret for sværger en ed at den person til hvilken den bortløbne skylder sin tjeneste er den retmæssige ejer og ikke har båret våben mod De forenede Stater i den aktuelle rebellion, eller på nogen måde hjælper og bidrager, og ingen person som er i USA's hær og flåde skal uanset under hvilket foregivende, påtage sig at vurdere validiteten af et forlangende fra nogen person om arbejdstjenester fra en anden eller overgive en sådan person til den som forlanger det, under straf i form af afsked fra tjenesten."

Og jeg påbyder herved alle personer i De Forenede Staters militær og flåde at overholde og sørge for at denne lov overholdes indenfor deres respektive tjenesteområder.

Og den udførende magt vil i rette tid i næste kongresperiode anbefale at alle borgere i De Forenede Stater som har været loyale hidtil under dette oprør skal, når de konstitutionelle relationer mellem De Forenede Stater og de respektive stater og folk er genoprettet, hvis de har været afbrudt eller forstyrret, skal kompenseres for ethvert tab som følge af handlinger udført af De Forenede Stater, herunder tab af slaver.

A.L.

Som vidne herfor har jeg sat min hånd og forårsaget at De Forenede Staters sejl er blevet påtrykt. Gjort i byen Washington denne toogtyvende dag i september i vor Herres pr ettusindes ottehundrede og toogtres, og i det syvogfirsindstyvende år af De Forenede Staters uafhængighed.

Abraham Lincoln [underskrift]

Af præsidenten:
William H. Seward
Udenrigsminister
Dette er en oversættelse, og dens ophavsretmæssige status er forskellig fra originalteksten. Licensen for oversættelsen gælder kun for denne udgave.
Originalteksten:
Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1953. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1929.
Oversættelsen:
w:da:Creative Commons
krediteringdeling på samme vilkår
Dette værk er udgivet under Creative Commons Navngivelse – Del på samme vilkår 3.0 Unported-licensen.
Du må frit:
  • at dele – at kopiere, distribuere og overføre værket
  • at remixe – at tilpasse værket
Under følgende vilkår:
  • kreditering – Du skal give passende kreditering, angive et link til licensen, og oplyse om der er foretaget ændringer. Du må gøre det på enhver fornuftig måde, men ikke på en måde der antyder at licensgiveren godkender dig eller din anvendelse.
  • deling på samme vilkår – Hvis du bearbejder, ændrer eller bygger videre på dette værk, skal du distribuere dine bidrag under den samme eller en kompatibel licens som originalen.