Folkets Almanak

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Folkets Almanak

Oprindelig udgivet af L.A. Jørgens Forlag, redigeret af C.A. Thyregod.

Fra 1877 udgivet af N. C. Rom og C. A. Thyregod.

1875[redigér]

1876[redigér]

1877[redigér]

1878[redigér]

1879[redigér]

1880[redigér]

1881[redigér]

1882[redigér]

Udgivet af N.C. Rom og C.A. Thyregod.

Tryllekvadraten. (Lidt Tidsfordriv for Vinteraftenerne). Af Birger Hansted.

Billedalmanakkernes Oprindelse. (Et Æventyr).

Gangen forbi Møllen. Digt af S. Schandorph. Med Tegning af Carl Thomsen.

Mon det gaar godt? Fortælling fra Almuelivet af Jens Kamp, med Tegninger af Anker Lund.

Hr. Mikkels Livsæventyr. Text, skrevet af E. H. til Tegning af Kaulbach.

Juleaften i Lodshuset. Fortalt af Chr. Middelboe. Illustreret af Anker Lund.

Fra Gaden. Tegning af O. Bache. Digt af Chr. R.

Ogsaa en Fornøjelse. Humoristisk Tegning af N. Wivel.

En halv Bajer. Af H Vinge.

En virksom Vandkur. Med Tegning af H. Tegner.

En Passiar. Humoristisk Tegning af N. Wivel. Text af B. E.

Vejrspaadomme for 1882.

Om Festværker og Fæstningsværker. Af Oberst i Ingeniørkorpset L. Koefoed.

1883[redigér]

Indhold efter indholdsfortegnelsen:

Aarets Kalender.

Markedsfortegnelse.

Om Græsmarkernes Behandling, Frøblandinger m.m. Af V. Nielsen, Ørslev.

30 Millioner, af N. Dalhoff.

Dagkalender for hele Arhundredet.

Søndagmorgen-Puds om Bord [digt], af Holger Drachmann, med Tegning af Carl Thomsen.

St. St. Blicher og hans "Kjæltringliv", af Thomas Lange, med Tegning efter Maleri af Chr. Dalsgaard.

Kommissionæren, Novellette af S. Schandorph, med Tegning af H. Tegner.

Tre Skjælmer narres, Skjæmteæventyr ved Evald Tang Kristensen, med Tegninger af Anker Lund.

En Hovdag paa Tjele, Fortælling af Knud Skytte, med Tegninger af Anker Lund.

Nøjsomhed, Tegning af N. Wiwel.

---

Min Barndomskammerat, Fortælling af Emanuel Henningsen, med Tegninger af H. Tegner.

Vildttyven, med Tegning af H. Tegner.

Fristelse [digt], af -e-, med Billede.

Ved Jævndøgnstid, Skitse af Bertel Elmgaard, med Tegninger af Michael Ancher og Viggo Johansen.

Høstkvæld, Digt af D. H., med Tegning af H. Fischer.

Røverne ved Pæstum, Rejseskitse af P. P., til Tegning af V. Marstrand.

Skomagerdrengen, af *o*, til Tegning af Erik Henningsen.

Min første Ven, Fortælling af Anton Nielsen, med Tegninger af Anker Lund.

Kirkeligt Røre i Hovedstaden, af -e-, til Tegning af H. Tegner.

Havørnene, af E Toepfer, med Billede.

---

Gammel Rasmus, Sjællandsk Æventyr ved Jens Kamp, med Tegninger af Anker Lund.

Det første Togt, af C. Middelboe, med Billeder.

Amerikansk Hurtighed.

Mette, med Billeder.

En Byttehandel, af Z. N., med Billede.

Fra Gaden, Tegning af N. Wiwel.

---

Paa Æventyr, Grænsekrøniker af C. A. Thyregod, med Tegninger.

Gamle Maren, Digt af Johanne.

Martin Luther, af Ludvig Schrøder, med Tegninger af Gustav König.

Et Par Fortællinger om Abraham Lincoln, med Portræt.

De uadskillelige, Digt af Vilh. Østergaard, med Tegning af Carl Bloch.

Et Par af Nutidens Vaaben, af C. Ringsted, med Tegninger.

Tillægsark med Præmiekupon, Bekjendtgjørelser o. s. v.

1884[redigér]

1885[redigér]

Indhold efter indholdsfortegnelsen:

Festkalender for Resten af dette Aarhundrede.

Aarets Kalender.

Marekedsfortegnelse.

Om Komælkens Betydning som Fødemiddel for Mennesker, af Prof. Panum.

Almennyttige Opskrifter.

Invaliden, Novellette af Birger Hansted, med Tegninger af Emil Rosenstrand.

Sommerdag i Skoven. Skitse af Vilh. Østergaard til Tegninger af Prof. Otto Bache og Hans Fischer.

Ørret og Gjedde, en Undervandskrig, af Jonas Lie, til Tegning af J. Ekenæs.

Drøm og Virkelighed, fortalt af Holger Vinge, til Tegninger af Emil Rosenstand.

---

Den gale Onsdag, Fortælling af C. A. Thyregod, med Tegning af Knud Gamborg.

En gammeldags Præstefamilie, Fortælling af Anton Nielsen, med Tegninger af Carl Thomsen.

En glad Aften, Vise af Anton Nielsen.

Hvor lang var Halen paa Tobias' Hund, Skjæmteæventyr, fortalt af Jens Kamp, med Tegninger af Alfr. Lassen.

---

Sogneraadsvalget, Fortælling af Emanuel Henningsen, med Tegninger.

To Venner, Digt af Hans P. Lunde, med Tegning af Otto Haslund.

Krigerske Udsigter, af J. Johansen, med Billede.

Læsten, historisk Fortælling af Ingvar Bondesen (Henning Fox) med Tegninger af Anker Lund.

Et Sommerbillede, Digt af J. Johansen, til Tegning af Viggo Hansen,

Korallen og Koralfiskeriet, af C. B., med Billeder.

---

Et gammeldags Billede, fortalt af Jens Skytte, med Tegninger af Alfred Smidt.

Ogsaa en Sejer, Skitse af F. T. Hauby, med Tegning af Alfr. Lassen.

En rigtig fed Gaas, med Billede.

---

Et Kig indenfor, Skitse af Zakarias Nielsen, med Tegning af Carl Thomsen og A. P. Madsen.

Fra en tysk Politiret, med Billede.

Astronomiske Mærkeligheder, efter C. Flammarion, med Billeder.

Om Østers og Østersavlen, med Billeder.

Kamp og Sejer, en Hønsehistorie med Tegninger.

En Finansoperation. Humoreske til Tegninger af Emil Rosenstand.

Vejrspaadomme.

Tillæg med Præmiekuponer og Bekjendtgjørelser.

1886[redigér]

Indeholder bl.a. (dannet efter et fragment af almanakken):

"Den forgyldte Vindrue" og "Den tapre Landsoldat". En Rejseerindring a Holger Drachmann. Med Tegninger af Carl Thomsen.

Et Haardt Stød. Skitse af Zakarias Nielsen. Til Tegning af N. Wiwel.

Ved Klosterkaffen. Skitse af Emanuel Henningsen, til Tegning af Carl Carlsen.

Løgn alt sammen. Fynsk Skjæmteæventyr optegnet af Jens Kamp. Med Tegninger af Alfr. Larsen.

Herremanden og Hosekræmmeren. Fortæling af M. Henckel. Med Tegninger af Knud Gamborg.

Kommunisme. (Et Træk fra det virkelige Liv i Hovedstaden). Digt af J. Stub.

Naar kun Vorherre det vil. En Fortælling fra Møn af Carl Jepsen, med Tegninger af Alfred Schmidt.

En Lykkelig Familie. Skitse fra Jylland af Knud Skytte, til Tegning af Prof. Otto Bache.

Snoge Lars.

Trække Handsker. Efter Maleri af Mackeprang, med Text af -n.

Den er lummer! Digt af J. Johansen. Tegning af Emil Rosenstand.

Kobbersmedden. Fortælling af S. Schandorph. Tegninger af Krøyer og A. Hansen.

Sneen falder. Skitse af Edv. Egeberg. Med Tegning af Tom Petersen.

Paa Udkig. Efter Maleri af Prof. Etatsraad Bloch, med Text af Ernst v. d. Recke.

Skattegravning. Fortælling af C. A. Thyregod. Med Tegninger af Carl Thomsen.

En ondskabsfuld Hest.

Kloge-Knuds Brudefærd. Humoreske fortalt af C. A. Thyregod. Med Tegninger af Alfred Schmidt.

1887[redigér]

Indhold ifølge Berlingske Tidende 17-7-1886, side 2: Fortællinger af bekjendte Forfattere: Holger Drachmann, E. Henningsen, N. Østergaard, Zach. Nielsen, S. Schandorph, C. A. Thyregod, H. Pontoppidan, Anton Nielsen, Ernst v. d. Recke, V. Østergaard, I. Bondesen, m. Fl., samt Illustrationer af og efter danske Kunstnere som A. Dorph, O. Haslund, Hans Nic. Hansen, C. Neumann, E. Rosenstand, C. Thomsen, Venzel Thornø, N. Wivel og Andre.

Ifølge Folketidenden (Ringsted) 3-8-1886, side 2 foreligger Folkets Almanak for 1887 i 5 Udgaver til Priser fra 50 Øre til 1 Kr. 75 Øre. Alle Udgaver indeholder Almanak med Noteringsrubriker, Markedsfortengelse, Drægtighedskalender for Husdyrene m. m. samt et efter Prisen afpasset Antal Fortællinger, Skitser, Digte og Anekdoter med Tilhørende Billeder.

Indeholder bl.a. (indskrevet efter et fragment af almanakken):

Julen. Digt af H. Kock.

Pinsestemning. Digt af Chr. Hansen.

Excellencen. Af Axel Steenbuch. Med Tegninger af Carsten Ravn.

Paa Gaden. Tegning af C. Ravn.

For sent! Digt af Carl Snoilsky. Oversat af Otto Borchsenius.

De tre Troldhøje. Jysk Folkeæventyr ved Evald Tang Kristensen. Med Tegninger af Alfred Larsen,

Ved Foraarstid. Digt af J. N.

Kystparti ved Holbæk Fjord (Dragerup Skov). Tegning af Viggo H. Langer.

En Misforstaaelse. [Vittighedstegning].

En Fredsforstyrrerske. Skitse af J. S. Til Tegning af Venzel Thornøe.

Hvorledes Hr. Jens kunde vise igjen. Skitse af Jens Kamp. Med Tegninger af Alfr. Larsen.

Smaating.

Et Endeligt. Skitse af Joh. Skjoldborg. Med Tegning af Tom Petersen.

Da det kneb for Adjunkten. Humoreske med Tegninger af Emil Rosenstand.

Hvad man vil gjøre med vor overflødige Frugt. Af C. Mathhiesen.

1888[redigér]

Indhold efter indholdsfortegnelsen:

Festkalender for Resten af Aarhundredet.

Aarets Kalender m. m. samt Markedsfortengelser.

Drægtighedskalender.

Sædskiftet fra 1788 til 1888, af Chr. Christensen.

Frederiks den sjettes Mindestøtte i Frederiksberg Have.

Kampen om Stavnsbaandet, af C. A. Thyregod, med Tegning af E. Rondahl.

Fra Hovmarkerne, Tidsbillede af R. F. S. Mejborg.

Industri- og Landbrugsudstillingen i Kjøbenhavn 1888, med Tegning af E. Rondahl.

Danmark, Digt af Alfred Ibsen, med Tegning af Viggo H. Langer.

Naadigfruens Løfte, Fortælling af Ingvor Bondesen, med Tegninger af H. P. Lindeburg.

---

Gud ser Sandheden, Fortælling af Leo Tolstoi, med Tegninger af Jenny Nystrøm.

Drenge ved Kysten, Tegning af A. Dorph.

Bjærgmanden som Fadder, jysk Sagn ved Evald Tang Kristensen.

Fanden og Prokuratoren, ved J. K., med Tegninger af Niels Wivel.

Helhesten, med Tegning af O. Hermansen.

Theori og Praxis, af Ingvor Bondesen, med Tegning.

En lovende Ungdom, Tegning af Emil Rosenstand.

Nagelsmedden, Fortælling af Zakarias Nielsen, med Tegninger af Jenny Nystrøm.

Maaneskins-Aften, Digt af Holger Drachmann, til Tegning af E. Neumann.

Den første Spindelvæv. Efter Auerbach.

---

I Brydningstiden, Fortælling fra 1878 af C. A. Thyregod, med Tegninger af Knud Gamborg.

Mod Strømmen, Fortælling af Anton Nielsen, med Tegninger af Anker Lund.

Et uheldigt Angreb, Tegning af O. Hermansen.

Hofmanden og Narren, Æventyr fortalt af Jens Kamp, med Tegninger af Alfred Larsen.

Amerikanere.

---

Ak, hvor forandret, Fortælling af Edv. Egeberg, med Tegninger af Alfred Schmidt.

Prøvelse og Prøve, Livsbillede fra Landet af Knud Skytte, til Tegninger af Carl Thomsen.

Drankerens Datter, Fortælling af Emanuel Henningsen, med Tegninger af Emil Rosenstand.

[I Faarevejle Kirke, digt af Axel Steenbuch.]

Slotsherren [digt], af Carl Snoilsky, ved Otto Borchsenius, med Tegning af O. Hermansen.

Nogle Regler for Plantning af Frugttræer af C. Matthiesen.

Vejrforudsigelser ved Dyrene.

Tillæg med Vejrspaadomme, Præmiekuponer og Bekjendtgjørelser.

1889[redigér]

1890[redigér]

1891[redigér]

1892[redigér]

1893[redigér]

1894[redigér]

1895[redigér]

1896[redigér]

1897[redigér]

1898[redigér]

1899[redigér]

Indeholder ifølge Berlingske Tidende 21-11-1898, aften, bl.a.:

Almanakens Text indledes med et Digt af Nicolaj Bøgh "Ved Aarsskiftet" og fortsætter dernæst med en Del Fortællinger, Folkesagn og Æventyr, der særlig tage Sigte paa det store Publikums Smag.

Saaledes kan af Indholdet fremhæves "Kjærlighed og Stjernetyderi", en Fortælling fra Prag af Marie Henckel, "Ellepigens Bæger", en Fortælling af Michael Gjørup, "Da Peter Andreas blev Ridder", en Skipperhistorie af Børge Janssen, og "Tvillingbrødrene, Folkeæventyr ved Evald Tang Christensen.

1900[redigér]

1901[redigér]

1902[redigér]

1903, 29. Aargang[redigér]

Indhold efter indholdsfortegnelsen:

Aarets Kalender, med Markedsfortegnelse for hver Maaned.

Fortegnelse over Markedsdage i de forskellige Landsdele.

Kærnemælkens Næringsværdi. Af Bernhard Bøggild.

Om Fornyelse af Luften i vore Boliger. Af P.

De Nyfødtes Øjenbetændelse. Af L.

En Solstraale. Af A. Th. J.

---

Jep Krinkels Pengepotte. Af Palle Juel. Tegning af Poul Steffensen.

Efter Folkemunde.

Fattigdom.

Smaating. Tegning af Alfred Schmidt.

Den sidste af Misserne. Af Alexander Svedstrup. Med Billede.

God rolig Nat. Af Møller Græsdal. Tegninger af Alfred Schmidt.

De gamles Død - de unges Brød. Af Børge Janssen. Tegninger af Hansen-Reistrup.

Et Døgn paa Dybbøl. Af M. Gjørup. Tegning af Louis Moe.

Paa de vaade Veje. Af Byrge Trolle. Tegninger af Alfred Schmidt.

Smaating.

Kloge Hunde.

---

I Jagttiden. Af Gustav Berg. Tegninger af Poul Steffensen.

En vaad Juleaften. Af K. A. Tegninger af Kofoed.

Lidt om Gymnastikens Historie.

Tolv Dage i Amerika. Af Alexander Svedstrup. Med Billeder.

Naar Manden er gnaven. En Historie fra Rumænien.

Da Storkefatter faldt i Skorstenen. Af Boisen Outzen. Tegninger af Poul Steffensen.

---

Smaating. Tegning af Alfred Schmidt.

Skatten paa Brandsø. Et Sagn.

En Moder og en Datter. Af Marie Henckel. Tegninger af Poul Steffensen.

Naar Nyet tændes. Af Anders J. Eriksholm.

Børge. Af Møller Græsdal. Tegninger af Poul Steffensen.

Han kom galt af Sted. Tegning af Alfred Schmidt.

Oldemoder fortæller. Af J.......A.

Stubgardens Undergang. Af Anton Andersen. Tegninger af K. Hansen-Rejstrup.

---

Hr. Skomagermester Jensen og Skræddermester Jensen paa Andejagt. Af Svend Ellekilde. Tegninger af Forfatteren.

Vaarbris. Af Aage Brandt.

Bryllup i Stiftelsen. Af Kaj Hansen. Tegninger af Poul Steffensen.

Den sunkne Borg.

Jens Pranger og Tateren. Af Svend Venneløs. Tegninger af Niels Wiwel.

Om Luftspejling. Af Thorvald Köhl.

Den kønneste. Af Laura Birkedal. Tegninger af Poul Steffesen.

1904[redigér]