Forfatter:Edvard Holm

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Edvard Holm
Andre forfattere

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Edvard Holm (1833 – 1915)

Biografi på Wikipedia
Billeder, videoer og lydfiler på Wikimedia Commons
Dansk historiker.

Værker

Værker[redigér]

 • Geistlighedens Optræden ligeovenfor Staten fra Slutningen af Constantin den stores Regering indtil det Vestromerske Riges Fald (1864)
 • Danmarks politiske Stilling under den franske Revolution fra 1791–1797, særlig med Hensyn til Sverige (1869)
 • Danmark-Norges udenrigske Historie under den franske Revolution og Napoleons Krige fra 1791 til 1807 (1875)
 • Holbergs statsretslige of politiske Synsmaade (1879)
 • Beretning om Kjøbenhavns Universitets Firehundreaarsfest Juni 1879 (1879)
 • Om det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed der udviklede sig i den dansk-norske Stat i Midten af 18de Aarhundrede (1746–1770) (1883)
 • Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedstidens Historie 1770–1773 (1885)
 • Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660 til 1720 (2 bind, 1885–1886)
  • 1. Hvad stræbte Enevælden at udrette ved Danmark-Norges indre Styrelse fra 1660 til 1720? (17 kapitler, 1885)
  • 2. Hvorvidt naaede Enevælden i Tiden fra 1660 til 1720 at vinde Magt for sig selv og Styrke for Stat og Samfund? (15 kapitler, 1886)
 • Kampen om Landboreformerne i Danmark i Slutningen af 18. Aarhundrede (1888)
 • Den offentlige Mening og Statsmagten i den dansk-norske Stat i Slutningen af det 18de Aarhundrede (1784–1799) (1888)
 • Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse (1720–1814) (7 bind, 1891–1912)
  • 1. Danmark-Norges Historie i Frederik IV's sidste ti Regeringsaar (1720-1730), 1891, 597, 119 S.
  • 2. Danmark-Norges Historie under Kristian VI. (1730-1746), 1894, 766, 119 S.
  • 3:1. Danmark-Norges Historie under Frederik V (1746-1766); 1. Afd.
  • 3:2. Danmark-Norges Historie under Frederik V (1746-1766); 2. Afd.
  • 4:1. Danmark-Norges Historie under Kristian VII (1766-1808); 1. Bd., 1. Afd. (1766-15 September 1770)
  • 4:2. Danmark-Norges Historie under Kristian VII (1766-1808); 1. Bd., 2. Afd. (15 Sept. 1770-1772)
  • 5 ???
  • 6:1. Danmark-Norges Historie under Kristian VII (1766-1808); 3. Bd., 1. Afd. (Styrelse og Reformer 1784-1791)
  • 6:2. Danmark-Norges Historie under Kristian VII (1766-1808); 3. Bd. 2. Afd. (Fortsættelse af Styrelse og Reformer indtil 1799. Forskjellige Samfundsforhold og indre Tilstande 1784-1799)
  • 7 ???