Historiske Studier Første Deel/Forord

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


En Anmodning af Forlæggeren, der ønskede en Samling af mine paa forskjellige Steder meddeelte, med større eller mindre Detail nedskrevne, historiske Studier, er her bleven efterkommen saaledes, at der, ved Siden af hvad jeg har skrevet af mere politisk Retning, tillige af denne Samling vil findes udeladt, hvad der fra min Haand oprindeligen udkom som særeget historisk Skrift. Derimod gjælder det om nogle af de her følgende Studier, at de i sin Tid fremkom i Form af Anmeldelser af nysudgivne Bøger, men da ogsaa disse Anmeldelser, saaledes som det især pleier at være Tilfældet med Anmeldelserne i de engelske Reviews, dog væsentligen vare uafhængige Udviklinger af enkelte Sider, hvortil saadanne Bøger gave Opfordring eller Anledning, har jeg heller ikke taget i Betænkning, i Overeensstemmelse med, hvad der er engelsk Skik , naar saadanne Artikler samles, her at lade dem fremgaae under selvstændig Titel. løvrigt har jeg overhoved ikke nu villet forandre det Præg, som disse Studier oprindeligen havde; dog har jeg hist og her ændret, udeladt eller tilføjet enkelte Ord, og undtagelsesvis enkelte Sætninger og Anmærkninger.

1 September 1856. F. S.