Itilleqerklæringen

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Itilleq, den 14. maj 2003

Fælles principerklæring mellem Regeringen og Grønlands Landsstyre om Grønlands inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken[redigér]

Regeringen og Grønlands Landsstyre er enige om, at de med udgangspunkt i den tætte inddragelse af Grønland bl.a.a spørgsmålet om missilforsvar, herunder senest USA's anmodning om opdragering af Thule-radaren og med forbehold af rigsmyndighedernes beføjelser og ansvar efter grundloven vil lægge følgende bredere politiske principper til grund for Grønlands medinddragelse i forhandlingerne om modernisering om forsvarsaftalen af 1951 samt aftale om teknisk og økonomisk samarbejde med USA og andre udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål:

  • I forvaltningen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af betydning for Grønland er det naturligt, at Grønland med inddrages og har medindflydelse for Grønland.
  • Der er tale om en ægte medinddragelse og medindflydelse med sigte på ligeværdighed mellem to rigsdele i alle spørgsmål, hvor Danmark og Grønland i fællesskab er inddraget.
  • Når sådanne spørgsmål af særlig interesse for Grønland måtte kræve internationale forhandlinger er det naturlige udgangspunkt, at Landsstyret deltager i sådanne forhandlinger sammen med regeringen for at gøre grønlandske synspunkter og interesser gældende.
  • Det er naturligt, at Landsstyret, hvor dette er foreneligt med folkeretlig praksis, kan være medunderskriver sammen med regeringen, når sådanne internationale forhandlinger fører til indgåelse af folkeretligt bindende aftaler på rigets vegne.
  • At denne fælleserklæring er uden præjudice for det forhandlingsforløb omkring Grønlands udenrigspolitiske forhold, som skal finde sted i forbindelse med selvstyrekommissionens betænkning. Fælleserklæringen forbliver i kraft, indtil dette forhandlingsforløb er afsluttet.

Itilleq, den 14/5 2003

Udenrigsminister Per Stig Møller Landsstyreformand Hans Enoksen