Jens Peter Askou mod biskop Helge Skov: Højesterets dom af 15. december 1986

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


350/1986 Jens Peter Askou
mod
biskop Helge Skov.
------

 I denne sag blev af H Ø J E S T E R E T mandag den 15. december 1986 afsagt følgende

d o m :

 Ved stævning, modtaget i Højesteret den 19. november 1986, har Jens Peter Askou anlagt sag mod biskop Helge Skov med en nærmere angiven påstand, der vedrører sagsøgtes kirkelige forkyndelse.

 I pådømmelsen har deltaget tre dommere: Gersing, Kiil og Kardel.

 Da sagsøgeren efter den i stævningen indeholdte påstand og sagsfremstilling findes at mangle kompetence til søgsmålet, vil sagen være at afvise.

Thi kendes For ret:

 Denne sag afvises.

Til bekræftelse:

(Sign. Kiil)