Korsfæste Frelsere!

Fra Wikisource, det frie bibliotek


1.
Korsfæste Frelsere! Jeg ved dit Kors vil blive,
Ei Sverd, ei Spot, ei Spee
Skal mig derfra bortrive
Ei Vaaben, Ild og Magt,
Ei Sabel, Kors og Vee,
Ei alt, hvad Verden kan
Utaaleligt ansee.
2.
Ei Dievel Død, og Dom
Skal der mig kunde røre,
Ei Angst, Ak og Qvaal
Skal fra dit Kors mig føre.
Om Jordens stærke Magt
Mit hoved knuse vil,
Er jeg der uforsagt.
3.
Om Himlen falder ned,
Vil jeg her munter synge,
Saa længe Hiertet slaaer,
Jeg froe og glad kan springe;
Thi intet, intet kan I Tid og Evighed
Mig rive af din Haand,
Korsfæste Kierlighed!
4.
Ja, naar jeg engang skal
Min matte Aand opgive,
Vil jeg i Troen fast
Ved JEsu Kors forblive;
Men bøi O JEsu! da
Dit blodig Ansigt ned,
At jeg maa see dig i
Din dødsens Angst og Sveed.


Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1953. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1929.