Lov om Tidens Bestemmelse

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Lov om Tidens Bestemmelse (* 1)

VI Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
§ 1

For alle Dele af Landet med Undtagelse af Færøerne skal Tiden herefter bestemmes lige med Middelsoltiden for den 15de Længdegrad Øst for Greenwich.

§ 2

Denne Lov træder i Kraft den 1ste Januar 1894.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 29de Marts 1893.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

Goos.


PD-icon.svg Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.