Mangors Kogebog for smaa huusholdninger/Tre indenlandske Kryderier

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Tre indenlandske Kryderier,[redigér]

som anbefales unge Husmødre paa Grund af, at de kun koste lidet, aldrig tabe deres kraft og derhos have den Egenskab, at jo tavligere Maden er, desto mere forhøie de dens Velsmag.

Det første Kryderi bestaar i en bestemt og fast overholdt Spisetid, thi Mand og øvrige Deeltagere i Maaltidet ere i Almindelighed ingensinde mere utaamodige end i den Tid, der forløber efter det bestemte Klokkeslet og indtil Maden staar paa Bordet.

Det andet Kryderi er en sneehvid Dug, en proper Anretning. Selv den tarveligste kost faar en forøget Velsmag, naar Øiet med Velbehag hviler paa det hvide linned, det blanke Porcellain, de klare Glas - og Tanken om en flink Husmoder knytter sig uvilkaarligt hertil.

Det tredie Kryderi er Husmoderens milde og venlige Ansigt, der lig Solen straaler over det Hele og forjager de smaa Skyer af Utilfredshed eller Misnøie med Et og Andet, som ellers kunde svæve paa Husets Himmel og undertiden faa Leilighed til at samle sig til en Regnbyge."

(Fra en Fader til en Datter i hendes første kogebog).