Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/16

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

14

men det lader sig ikke oversætte — af en Hr. "Landoberschuldtheissereigehülfe"; alle tidligere Fordringer paa Konen bleve erklærede for ugyldige."

Man troe nu ikke, at denne Maade at betragte sin Kone paa — som en Ting, der kan kjøbes og sælges — alene finder Sted blandt de lavere Classer. Om en høitstaaende Hofembedsmand ved et tydsk Hof var det almindelig bekjendt, at han havde kjøbt sin Kone, og om en rig Borgermand i en lille sjællandsk Kjøbstad var det ligesaa bekjendt, at han havde formeret sit Bo betydeligt ved at sælge sin.

Ogsaa i Boston i Nordamerika gjorde en Ægtemand den 18de Februar 1836 Fordring paa denne mandlige Ret og solgte sin Kone paa Torvet for en halv Dollar. Der gives Stater hist ovre, hvor denne Handel drives i det Store og kaster godt af sig, og for et Par Aar siden læstes saaledes i et New-Yorker Blad: "For et Par Dage siden gik en Vognladning unge Fruentimmer gjennem Northampton til Chicago, hvor denne Artikel er meget begjært."

Om de unge Jødedamer og de danske Gaardmændsdøttre er det bekjendt, at de blive solgte til den Høiestbydende (den Rigeste) respective mindst Fordrende.

Om Babylonierne fortæller Herodot, hvis