Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/33

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

31

Kun eengang er en Mand stegen ned til Underverdenen for at hente sin Kone; nu vilde hver anden Mand gaae Fanden ivold, for at slippe for hende.
Det er ganske vist ikke behageligt at blive Hanrei; men ikke desto mindre har mangen Mand intet imod at see sin Kone i Dødens Arme; og derfor sagde Manden ogsaa, at det var Brudedragten og Liigdragten, der klædte Fruentimmerne bedst.
Pater Abraham a Santa Clara holdt engang en Tale i Wien, i hvilken han advarede Pigebørnene mod at streife formeget omkring paa Gader og Stræder. — "O Pater, naar vi ikke lode os see, hvor fik vi saa en Mand fra; naar Rebekka ikke var gaaet til Brønden, havde hun maaskee ikke faaet Isak til Mand." — "Min lille Opstoppernæse, Brønde og Brynde er ikke det Samme."
Dog quo me Baeche, rapis! Pater peccavi, vi have syndet, og nu ville vi skrifte.

Det var ikke saa slemt meent, og naar vi, der visselig ikke ere gaaede Ram forbi, men have nogen Grund til at beklage os over Fruentimmernes Rænker, have søgt at vise, at Fruentimmerne ikke ere rigtige