Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/17

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Det Skrift, hvoraf første Hefte herved udkommer tilsigter at give en sammentrængt Fremstilling af Hovedsiderne af Danmark-Norges indre Historie i Tiden fra 1660 til 1720, et Tidsrum, i hvilket Enevælden, samtidig med at føre svære Krige udadtil, organiserede en ny Styrelse af Staten, ordnede Lovgivning, Skattevæsen og Forsvarsvæsen, gjennemførte store Forandringer i de sociale Tilstande og stræbte i Overensstemmelse med Datidens økonomiske Grundsætninger at styrke Statens Hjælpekilder og Undersaatternes Velstand. Den Udvikling, der som Følge af Enevældens Politik paa disse forskjellige Omraader fandt Sted i den dansk-norske Stat i det her nævnte Tidsrum, har været af gjennemgribende Betydning for den hele følgende Tid, særlig for det attende Aarhundredes Tilstande, saaledes som de formede sig, efter at den lange Krigsperiode var afsluttet med Freden i Frederiksborg 1720.

Forfatteren har søgt at løse den Opgave, han har stillet sig, ved at lade Skriftets første Bind vise, hvad Enevoldskongerne stræbte at udrette ved deres indre Styrelse i Tiden fra 1660 til 1720, medens andet og sidste Bind fremstiller, hvor vidt de derved naaede at vinde Styrke for deres egen Magt saavel som for Staten, og hvilken Arv de i saa Henseende overlod Eftertiden.

Det tør vistnok siges, at der hidtil langt fra har været fremdraget tilstrækkeligt til en alsidig og uhildet