Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/486

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Tilbageblik.

Den Oversigt, vi i det foregaaende have faaet over Enevældens Styrelse i forskjellige Retninger, har forhaabentlig klart vist, hvad den stillede sig som Maal. Det havde været, dels at udvikle og fæstne dens egen Magt, dels at arbejde Land Og Folk i Vejret, først og fremmest for at gjøre Staten stærk, men ogsaa med Tanken om Undersaatternes Vel i og for sig. Selvfølgelig havde der været nøje Sammenhæng imellem disse Hovedsider at dens Virksomhed; men hvor stærkt Kongernes Stræben efter at styrke Rigernes Hjælpekilder end hang sammen med deres Ønsker om at faa større Midler selv at raade over, hvor skinsygt de end vaagede over deres egen Magt, kan ingen uden den største Uretfærdighed frakjende dem enten fædrelandssindet Varme for Staten og Følelse af Pligt imod denne eller Syn paa, at de havde Pligter imod deres Undersaatter. Ligesaa lidt kan man miskjende, at de Mænds Virksomhed, der i det hele havde været Administrationens Bærere, giver mangfoldige Vidnesbyrd om Følelse for Statens og Folkets Vel. Den Mængde af Instruxer og Befalinger til Embedsmændene saavel som af Betænkninger eller Indberetninger fra disses Side, der enten haves trykte eller i endnu langt større Antal findes iblandt Arkivernes utrykte Aktstykker, viser dette klart. Man kan ikke sjælden