Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/495

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Første Kapitel.

1) Om denne Elendighed findes mange Meddelelser rundt omkring. Her henvises exempelvis til Historisk Tidsskrift 2det Bind 238 f., 3dje Række II, 34, 4de Række V, 257; Ny kirkehist. Samlinger V, 119 og Rasmussen Søkilde: Holstenhus og Nakkebølle (Odense 1875) S. 57.

2) Trykt i Rahbeks Minerva for 1792, 3dje Bind.

3) Christian V’s Testamenter, udgivne af J. J. A. Worsaae (Kjbhvn. 1860) S. 20.

4) La muze historique af J. Loret (Paris 1878) III, 228-29 og Fifth report of the royal commission on historical reports. Pars I (London) S. 195.

5) Suhm: Nye Samlinger til dansk Historie I, 230.

6) Johannes Vandal: Juris regii ἀνυπευθύνου et solutissimi cum potestate summa nulli nisi deo obnoxia libri VI (Hafniæ 1663—1667) f. Ex. S. 109, 177, 194, 1090—1102.

7) Suhm: Nye Samlinger til den danske Historie I. 251—52 jvfr. III, 7.

8) Aarsberetninger fra Gehejmearchivet II (Kjbhvn. 1856—1860) S. 167.

9) Ny kgl. Samling Nr. 676, 2det Kapitel, Folio paa Kongens Bibliothek.

10) Ogsaa i Souverænetetsakterne for Norge, Island og Færøerne ere Udtrykkene noget forskjellige fra dem, der bruges i Souverænetetsakten for Danmark.

11) Jvfr. Danske Magazin 4de Række VI, 94, der netop viser, at der er blevet forhandlet af Kongen med hans Raadgivere om denne Sag, og at det der er „besluttet, at Biskoppen ikke skal sætte Kronen paa Kongens Hoved, men at Kongen selv som souveræn Arvekonge skal tage Kronen fra Alteret“. Da det kom til Stykket, blev imidlertid, som det ses af Texten, en anden Form valgt for det samme.