Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/524

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


32 Henvisninger.

»«) Man sammenligne D. L. 3-13-7 og N. L. 3-14-39.

") N. L. 3-14-26.

^^) Brandt anL S. I, 255.

»») Se Falck anf. St. 8 III, 201 og 203 fi med den hos ham citerede ældre Litteratur; G. Hanssen: Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig und Holstein (Petersborg 1861) S. 1617; Kielerblatter IV, 76.


Syvende Kapitel.

^) Forordningen af 20. Oktober 1670 og 29. December 1681. Jvfr. Cronhelms Samling I, 674 og 675. At der blev truffet skarpe Bestemmelser imod Skoytyverier, er en Selvfølge. Se f. Ex. Forordn, af 12. Oktober 1676.

^) Se de i foregaaen de Note nævnte Aktstykker. Reskript af 9. April 1670 (Sjællandske Tegneiser) indeholder Forbud imod, at der maa fældes noget Træ i noget af de danske Amter „førend paa videre Ordre" (Jvfr. Breskript af 26. Marts 1670 smstds. , der indeholder samme Bestemmelse med Hensyn til Kjøbenhavns Amt). Fremdeles Forordningen af 13. Septbr. 1687. Baade denne og andre Forordninger lide uheldigvis af, at de ikke ere nøjagtige nok i deres Bestemmelser. Man har saaledes ondt ved at se, hvor vidt de Proprietærers Ret til Skovhugst gik, der ejede mere end 200 Tønder Hartkorn, men ikke vare G-rever eller Friherrer. — Jvfr. Kgl. Resolution af 15. Marts 1712, at Selvejerbønder skulde lade sig udvise Træ i deres Skove (Reskriptsamlingen).

») Se om disse Træk D. L. 3-13-18; Forordning af 20. Oktbr. 1670 § 38 og 13. Septbr. 1687 § 5; D. L. 3-13-22.

  • ) Forordning af 13. September 1687 § 17, og Forordning af

17. August 1695.

  • ) D. L. 5-12-1 og Forordn, af 13. Septbr. 1687 § 6.

•) Forordning af 21. Januar 1710.

7) Holzordnung af 1. Septbr. 1671 og 1. Septbr. 1680 (den almindelige Udgave af Forordningerne) samt Cronhelms Sam- ling I, 675 (8. Februar 1695, jvfr. S. 674, Forordn, af 21. April 1683). I Bestemmelser af 15. Oktbr. 1708 for Skipperlavet i Rendsborg hedder det, at da det er vigtigt for Pttbliko, at der ikke udføres for meget Træ af Landet, maa de Skibe, der bygges fra nyt, ikke være større, end at de højst kunne lade 100 Favne Bøgebrænde (Cronhelms Samling III, 1077).