Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/531

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Tiende Kapitel. , 39

^«) Reskript af 30. Oktober 1686 og Forordning af 25. August 1687.


Tiende Kapitel.

») Forordning af 28. Juli 1669.

3) Se f. Ex« Forordningen af 22. August 1685.

8) Reskripter af 12. M%j 1676, 16. Juli 1687 og 19. Juli 1691.

^) Forbudet mod Hansestædernes Fart deroppe skete ved For- ordning af 25. Februar 1691. Denne Forordning og Nyt Hist. Tidsskrift II, 191 yise, at Sejladsen fra Danmark og Norge paa Grønland før 1691 intet havde betydet, og at en afOrundene til, at Kongen ønskede, at Hvalfiskefangsten kom i Gang, var, at derved hans gamle Ret paa dette Land som norsk Konge blev fornyet. Om Kjøbmændenes Forslag se Protokol over Kommis- sioner i Raadstuen for Kjøbenhavns Slot Nr. 4, 16. August og 6. September 1697. Se fremdeles Forordning ai 13. September 1697 og Reskript af 12. Oktober 1697.

') Om Hvalfiskefangsten se Forordning af 12. Februar 1680. Tidligere (Reskript af 13. December 1664) nævnes et Monopol paa Hvalfiskefangst, indrømmet nogle Mænd paa 10 Aar. Se fremdeles Reskript af 3. December 1692, Artikler af 5. April 1698, Reskript af 11. Januar 1698 og 1699. Om Privilegierne for Jakob Koch se Reskripter af 19. Oktober og 13. Januar 1691.

•) Oktroyer af 28. Novbr. 1670, 11. Marts 1671, 10. Decbr. 1672, 28. Novbr. 1674, Reskr. af 13. Novbr. 1674, Instrux af 21. Marts 1691 for Konsum tionsdirektør Kruse (Instruxbog Nr. 1), Forordning af 3. Marts 1680.

^) Om Forholdet til det brandenburgske Kompagni fra 24.. Novbr. 1685 til 1716 se G. Høst: Efterretninger om St. Thomas (Kjbhvn. 1791), S. 21, ff. For øvrigt henvises til Reskript af 28. Juli 1686, Forordning af 20.M%j 1675 og 19. April )687, samt Holberg: Danmarks og Norges gejstlige og verdslige Stat (Kjbhvn. 1749) S. 336. Ved Reskript af 8. April 1684 blev det overdraget Kjøbmand Holger Paijulli, at han maatte handle paa Guinea og Afrika, saa længe Kompagniet ikke kunde udrede Skibe dertil. Faa Aar senere, (27. Juli 1689) fik den store Kjøbmand Nioolai Jansen Arif og Arvinger Oktroy paa Handelen i disse Egne. Nogle Aar senere overtog det ostindiske Kompagni dog atter Handelen her (Reskript af 15. August 1696). Et Reskr.