Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/541

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Tolvte Kapitel. 49

'>*') Reskripter af 20. April 1667, 13. Marts 1675 og 24. Januar 1680.

5») ^e f. Ex. Forordn, af 8. Novbr. 1672, 24. Januar 1682 og 31. Marts 1690.

«o) Forordn, af 6. Februar 1684.

«i) Kjøbenhavns Diplomatarium VI, 426, 524, 597, 785-86.


Tolvte Kapitel.

  • ) D. L. 1 — 20—1. Dog synes Torturen at være brugt i større

Omfang ved Krigsretterne; se Reskr. af 12. Jan. 1711.

2) (S. 272 nederst). Se om disse Træk Aubert: anf. St., S. 177. Jvfr. Mandix: Danmarks Lovgivning i Christian V's Tid S. 17.

8) Reskr. af 13. April 1686, Forordn, af 4. Marts 1690, Reskr. af 14. Juli 1694, 30. August 1697, Forordning af 16. Oktbr. 1697. Ho jer anf. St. II, 247 fremhæver dog, hvilken Tilbøjelighed Fre- derik IV havde til at benaade for haarde Straffe.

  • ) Se nys nævnte Reskr. af 31. Marts 1688, Forordninger af

4. Marts og 17. Maj 1690 samt af 20. Oktbr. 1710 og Reglement for Over- og Underrettens Betjente i Norge af 24. Febr. 1708.

  • ) F. Ex. Reskripter af 19. Deobr. 1690, 2. Novbr. 1716, For-

ordning af 26. Februar og 26. Juli 1683 (Greharoh. Aarsb. U, 248).

«) Reskripter af 19. Febr. 1687, 14. Februar 1691, 3. Marts 1703, 13. Febr. 1708, 26. Novbr. 1717, 3. Oktbr. 1718.

') Reskr. af 8. Juni 1708. Staatsb. Magazin VIII, S. 342.

8) Se D. og N. L. 1—5—7 ff. og f. Ex. Forordn, af 17. Maj 1690 og Reskr. af 14. Juli og 25. August 1714; Oronhelm anf. St. II. 1058 ved Pinneberg (18. Septbr. 1705).

») Rentekammerets Protokol 23. Juli 1708.

^^) Nicolaysen: Norske Magazin III, Toldfor ordningerne af 1672, 1683, 1686 og 1691.

") Hiibertz anf. St. III, 47 og 101.

") Reskr. af 9. Decbr. 1667 og 23. Marts 1708, Forordn, af 24. Januar 1710; jvfr. Forordn, af 13. April 1686, 4. og 17. Maj 1690, Reskr. af 26. Febr. 1720.

^') Kgl. Resolution af 13. December 1710 (Corpus statut.

SI es vie. II, 321) jvfr. Gemeine Landgerichtsbescheid 17. Juni 1711

(Michelsen und Johannsen Sammlung etc. S. 800), Nye

danske Magazin III, 149—50.

IV