Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/545

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Tolvte Kapitel. 53

^®) Statskollegiets Protokol 2. Decbr. 1667, Indberetning fra Amtmand Liitzow, samt Kjøbenhavns Diplomatarium Y, 771. Forordn, af 9. Septbr. 1668.

57) D. L. 3—19 og N. L, 3—21 ogForordn. af 19. Febr. 1701. Jvfr. Forordn, af 5 Decbr. 1670.

58) D. L. 3—19—4 og 5, N. L. 3—21—4 og 5 samt Forordn, af 9. Febr. 1684. Som ved saa mange andre Forhold vare slige Tvangsbestemmelser ingenlunde noget nyt. £n Række Data i saa. Henseende ere samlede hos Brandt anf. St. I, S. 315-16. Udenlandske Tiggere fandtes mest i Holsten og Slesvig. Se Michelsen und Johannsen anf. St. S. 771 og 805.

58) Danske Lov 3—19—18. Jævnfør Reskript af 7. Februar 1685 *§ 5.

^^) Det var 15. August 1655 befalet Lensherrerne nogle Gange om Aaret at, anstille Inkvisition efter Løsgængere og sende dem i Jærn til Kjøbenhavn (Brandt anf. St. I, 316.)

®^) Chr. C. A. Lange: Norsk Tidsskr. II, 255.- Forordn, af 24. Septbr. 1708 § 6.

«2) Forordn, af 29. April 1684.

^3) Saaledes Fællesforordninger af 22. Maj 1664 og 12. Novbr. 1680 (Michelsen und Johannsen Sammlung etc, Side 695 og 753. *

6*) D. L. 3—20-3 og 3—11—8; N. L. 3—22—3 og 3—11—7.

«5) Forordn, af 24. Septbr. 1708.


Trettende Kapitel.

») Reskript af 14. Novbr. 1711.

^) Forordning af 10. Januar 1685 og 2 Reskripter af 1. Ok- tober 1698.

3) Forordn, af 8. Novbr. 1671.

  • ) D. og N. L. 6—3—11. Jvfr. Reskript af 18. Februar 1682;

Werlauff: Antegnelser til Holbergs Lystspil S. 190.

5) D. og N. L. 6—2—11.

^) Instrux for Amtmændene i Danmark 11. Decbr. 1688.

O D. L. 2-22-59.

8) Forordn, af 18. Decbr. 1688.

«) Forordn, af 26. Oktbr. 1708.

  • <>) D. L. 3—18—1 og 2, N. L. 3—20—1 og 2. Jvfr. som æl-

dre Bestemmelse Kristian IV's Reces af 1643 2—3—8.