Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/550

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


58 Henvisninger.


Fjortende Kapitel.

  • ) CorpuB stat. Slesvic. 111, 246. Der var nnægteligden

vigtige Forskjel fra Ordningen i Kongeriget, at Almisseuddelingen til dem, der havde Skilt^ lededes af en Fattigforstander.

  • ) Forordning af 1663 (udateret) i Godes Udgave af For-

ningerne.

^) Nicolaysen: Norsk Magazin II, 654—55. Snhms Samlinger II, 142.

  • ) Kjøbenhavns Diplomat. V, 737.
  • ) Forordn, af 6. Maj 1683.

«) Reskripter af 1. Novbr. 1660, 6. August 1662, 1. Juli 1664 og 6. Septbr. 1671.

7) Kjbhvns. Diplom. III, 554—55 18. Marts 1662.

») Reskripter af 29. April 1667, 1. April 1669, 15. Novbr. 1669 og Forordn, af 21. Marts 167a

») Se Kjbhvns. Diplom. V, 739.

10) Se f. Ex. udateret Forordn, af 1663 § 6 i (iodes Udgave af Forordn, og Reskr. af 11. Maj 1696.

") Jvfr. F. Dyrlund anf. St. S. 47; Reskripter af 15. April 1668 og 13. Marts 1716. Det sidst nævnte Reskript fastsætter, at der ved Manufakturhuset i Bergen og ved Bjergværkerne i Norge skulde indrettes visse Steder, hvor Delinkventer i særlig slemme Lejermaalssager, som egentlig skulde være dømte paa Livet, kunde „trælle deres Livstid for deres Føde".

«) Reskr. af 26. Oktbr. 1708.

1^) Reskr. af 22. Aug. 1701, at alle i Ansigtet læderede Bet- lere, som fandtes paa Graderne eller udenfor Portene, skulde brin- ges derhen. Yed Reskr. af 31. Aug. 1703 udvidedes det til at omfatte samme Slags Fattige baade fra Kjøbenhavns, Frederiks- borgs og Kronborgs Amter.

^*) Se Kjbhvns. Diplom. V, 736, hvorefter de, der for For- argelse og for Uære bleve indsatte i Børnehuset paa Kristians- havn, bleve „holdte paa en Yinkel for sig hos alle, som ere ind- dømte for deres Forseelse." Det ligger ogsaa i det ovenfor nævnte Reskr. af 13. Marts 1716.

'^) Dette Indtryk faar man afgjort af Hofmanns Fundats- samling; men dette udelukker naturligvis ikke, at der kan være skjænket enkelte betydelige Dotationer, som f. Ex. ved Oprettel- sen af Abel Kathrines Boder.

    • ) Reskr. af 11. Aug. 1685, Protokol over Gehejmekonseljets

Forhandlinger .1690—1695, Reskr. af 28. Juli 1696.

1') Kjbhvns. Diplom. V, 798, Forordnv af 14. Aug. 1697,