Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/555

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Femtende Kapitel. 63

  • ^) Farstrups og Axelsens Dagbog S. 99, S. 100 og

S. 195.

"■) Kristian Vs Dagbog for 1694, 27. Februar.

»«) D. L. og N. L. II, 9. Jvfr. fra tidligere Tid Kristian IV's Reces af 1643, hvorfra adskilligt er gaaet over i Kristian V*8 Love.

") A. C. L. Heiberg: Kingo S. 76 Note.

'®) Overgreb fra Gejstlighedens Side paa, hvad Statsmagten holdt for sitOmraade, taaltes derfor heller ikke. Frederik IV ud- stedte saaledes et skarpt Forbud imod, at Biskoppen dispenserede fra Lejermaalsbøder. (Reskr. af 23. Maj 1718.)

8«) Ved Kirkeritualet af 1685.

  • o) Hubertz anf. St. n, 154-55.
  • i) Indbydelsesskrift til Sorø Akademis Examen 1880. S. 12

og Instrux for Kammerkollegiet af 1680. Meddelelaer fra Rentekammerarkivet 1871. S. 158.

  • 2) Reskr. af 27. August 1672 og A. O. L.Heiberg: Kingo

S. 63 Note.

  • 8) D. L. 8-19—10 og N. L. 3—21—10 samt Forordn, af

19. Febr. 1701. Med de her omtalte forskjellige Hverv kan sam- menstilles, hvad ovenfor iTextenS. 336 og 337 er anført om Præ- sternes Virksomhed med Hensyn til Fattigvaesenet og Skolevæsenet.

    • ) Reskr. af 11. April 1718.

") Se om disse Træk f. Ex. Forordn, af 26. Febr. ]681 og Reskr. af 10. April 1706, Kristian V's Journal af 18. December 1697 (utrykt), Forordn, om Betlere af 12. Maj 1683, Reskr. af 28. Septbr. 1715.

") Forordn, af 8. Juni 1689.

  • 7) D. L. 6-1—7 ff.
  • 8) D. og N. L. 6—3. Forordninger af 19. Maj 1676, 9.

September 1679 og 27. Maj 1689. (Cronhelms Samling L)

  • «) Forordn, af 5. April 1698.

^^) For Danmarks Vedkommende se Forordn, af 31. Decbr. 1702 § 8 og med Hensyn til Norge Forordn, af 28. Februar 1705 §31.

61) Jvfr. herom Rist: Fra Støvlettiden S. 197.


Sextende Kapitel.

1) H. N. A. J : Kirchliche Statistik desHerzog-

thums Schlesv^^.^ii^^,a*leiisburg 1840) S. 58.