Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/558

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


66 Henvisninger.

der var inskriberet til et stort Stipendium, hvilket „Ephorus aad op.

«*) Forordn, af 20. Febr. 1717 § 7 jvfr. § 3.

") Jvfr. Helveg anf. St 409 og 422.

'®) N. M. Petersen: Bidrag til den danske Litera- turs Historie III, 453.

"^) E. Philipsen: Ole Rømers Liv og Virksomhed i Nord. Universitetstidsskr. V, 3. Hefte 13.

  • ) Ghr. Bruun: Gunde Eosenkrantz S, 64.

s^) Danske Magazin 4de Række IV, 293.

 • o) Philipsen anf. St. S. 15 nederst.
 • ») Kjbhvns. Diplomat. VI, 634 og 717.
 • ^*) A. D. Jørgensen: Rigsarkivejrnes Historie (Kjø-

benhavn 1884) S. 47.

  • ) Brev til Anne Magnussen i Erichsens Biografi over

Torfesen S. 131.

  • ) Biografiske Efterretninger om Arne Magnussen

i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed lU, S. 20.

  • ) Brev fra 1707 til I. C. Wolfen, citeret af Werlauff i

Historiske Efterretninger om det store kongelige Bibliothek 2den Udgave S. 62.

  • ) Se Optegnelser derom i Frederik IV's Kalender for

1709. (Danske Kongers Historie Nr. 244.)

^^) Denne Dagbog er trykt i Danske Samlinger 2. Række V, S. 24,

 • ^) Vrigny: Relation de voyage S. 488; Stolpe: Dags-

pressen i Danmark II (Kjbhvn. 1879) 278.

 • ^) Poetiske Skrifter I, S. 66. Det er til Sammenligning

værdt at se den Skildring, som Bordings mindre begavede Sam- tidige, Jens Sten Sehested i en Dedikation til Kristian V har givet af sine Kaar. (Rahbek ogNyerup: Den danske Digte- kunst III (Kjbhvn. 1806) S. 282— 83.) Jvfr. ogsaa Vilhelm Helt: Poetiske Skrifter (udgivne i Kjbhvn. 1759) I, 176, hvor han (iAaret 1690) skildrer det som et „at rime og „at staapaaHun- gers Stald'^, og hvor han opkaster det Spørgsmaal: „Men hvor i Verden er Mæcenas nu at finde?"


Syttende Kapitel.

1) Nyt historisk Tidsskrift II, 600.

 • ) Om Gyldenløves Udtalelser se Norske Samlinger I,

562; Kristian V^s Opfattelse ses i hans Testamenter S. 26.