Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/563

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Rettelser og Tilføjelser.


Side 47 L. 7 f. o. Der bør læses: 1668. To Aar efter fik det af Kristian V osv.

— 53 L. 14 f. o. Statkammerkollegiet . . . læs: Skatkammer-

kollegiet.

— 68 Et ejendommeligt Sammenstød imellem Kristian V og

Højesterets Flertal hentydes der til i Reskript af 19. Decbr. 1690. Kongen udtaler her, at han med stærkt Misnøje havde erfaret, at fføjesterets Tilfor- ordnede uden foregaaende Votering havde befriet Axel Juel fra hans Arrest, idet 6 af dem, (af hvilke de fem hørte til den gamle danske Adel,) havde fulgt et Forslag af Markus Gjøe i saa Henseende, medens 6 andre havde stemt for, at dette Forslag først skulde tilkjendegives Kongen og „dennes Vilje fornemmes". I den Anledning blev det befalet Mar- kus Gjøe inden 24 Timer at forlade Kjøbenhavn og begive sig „til sit Stiftsbefalingsmands Distrikt, der Hans Majestæts aller naadigste Ordre at afvarte"; de sex Dommere, som havde fulgt hans Forslag, fik en alvorlig Næse, medens Kongen udtalte sin Til- fredshed med dem, der havde stemt for, at Forsla- get skulde refereres for ham. Aabenbart hører dette Sammenstød med til Vidnesbyrdene om, hvor let Kristian V kunde komme i Harnisk imod Mændene af den gamle Adel. (Se Rothes Udtog af Re- skripter II, S. 185.)

— 128 L. 11 f. o. Peder Lasson . . . læs: Feder Lassen.

— 132 L, U f. o. priviligeret . . . læs: privilegeret.

— 147 L. 9 f. o. Kapitalstaxten . . . læs: Kapitelstaxten.