Side:Det sorte Indien.djvu/205

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

201

Enogtyvende Kapitel.


Nellys Bryllup.

Man skiltes ad, men forinden tog man den Bestemmelse at anvende større Forsigtighed og Opmærksomhed end nogensinde før.

Den gamle Silfax's Trusel var altfor bestemt, til at man ikke skulde tillægge den stor Betydning. Det Spørgsmaal laa nær, om den gamle Pønitent ikke muligvis havde et eller andet frygteligt Middel til sin Raadighed, hvorved han kunde tilintetgøre hele Ny-Aberfoyle.

Ved alle de forskellige Udgange til Gruben blev der nu Dag og Nat opstillet bevæbnede Mænd. Enhver fremmed, der kom ned til Gruben, blev først ført til John Starr og maatte der godtgøre, hvem han var. Nu undlod man heller ikke længere at gøre Coal-City's Befolkning bekendt med den Fare, der truede den. Da Silfax ikke kunde staa i hemmelig Forbindelse med nogen af Befolkningen, behøvede man ikke at være bange for nogetsomhelst Forræderi. Ogsaa Nelly meddelte man de tagne Forholdsregler, som beroligede hende noget, om end ikke fuldstændig. Men det eneste, der afholdt hende fra at gøre noget Forsøg paa at flygte, var Harrys Forsikring om, at han vilde følge efter hende.

I Løbet af hele Ugen før Nellys og Harrys Bryllup skete der intet usædvanligt i Ny-Aberfoyle.

Minearbejderne begyndte at komme sig noget af den Skræk, som i Begyndelsen havde truet med at standse hele Værkets Drift; men man overholdt dog stadig de strengeste Forsigtighedsregler.