Side:Dysmorphismens sygelige Natur.djvu/9

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
Mine Herrer og Damer!

Tillægs-Bemærkninger har jeg kaldt dette Foredrag for at betegne, at jeg ønsker det betragtet som et Supplement til den lille Bog, jeg udgav for et Aars Tid siden: »Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt Henblik på de nyere Kunstretninger.« Jeg vilde her gjerne i Tilslutning til mit tidligere Arbejde for det første pege på en ny — efter min Mening ganske forfejlet — Tydning af Primitivismen indenfor den såkaldte nye Kunst; men navnlig ønskede jeg at underbygge den i Bogen udtalte Anskuelse gjennem nogle Betragtninger over Parallelbevægelser på Digtekunstens og det religiøse Livs Område — og sluttelig også at føje nogle nye Blade til det lille dysmorphistiske Atlas, som Bogen indeholder. I denne gjorde jeg mig til Talsmand for den Opfattelse, at visse Strømninger indenfor den moderne, såkaldte expressionistiske Kunst, der var særligt karakteriserede ved Fremstilling af Vrængebilleder, og som jeg foreslog at sammenfatte under Navnet Dysmorphisme, skyldtes en doktrinært begrundet Flugt fra Naturen, foretaget med så fanatisk en Voldsomhed, at den skød over Maalet og endte i det psychopathiske. Kunstværkerne fik herved et Stempel, der virkede frastødende, forfærdende og uforståeligt på alle dem, der ikke var klare over, at de her stod lige over for sygelige Aandsprodukter.


— 5 —