Side:Frejlif Olsen - Danske Socialister.djvu/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst

5

Indledning.

til at faa, naar man følger Begivenhedernes socialdemokratiske Udvikling med dens mange lidet tiltalende Sider, dens Udskejelser og dens beklagelige Virkninger. Men man gaar fra Undersøgelsen med en noget forbavset Erkendelse af det meget agtværdige og respektable, man har fundet hos disse Mænd. Man staar bestandig lige kold og ufølende overfor det, der er Kærnen i deres Program, men man hilser dem som Folk, der i Sandhed ikke har sat sig nogen taknemlig Opgave i Livet. Al den taabelige Snak om det socialistiske Førerskab som et Driverliv paa Arbejdernes Bekostning, alt dette er efter et nærmere Bekendtskab udvisket. Man kan bekæmpe de Formaal, disse Mænd har, man kan afsky de Midler, de benytter, men man erkender, at det er Folk, der arbejder. Det er Folkeførere, fanatiske og blinde, ofte hult og tomt skvadronnerende, i deres ydre Fremtræden lidet tiltalende Folkeførere, men det er Arbejdere for en Sag, der har deres Hjærte, for en Stand, der har deres Kærlighed. Man gaar fra dem, lige vantro, men mindre hadsk, end man var, da man gav sig i Lag med dem.