Side:Frejlif Olsen - Danske Socialister.djvu/18

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst

10

P. Holm

Ild, mindre Revolution i ham end i mangen ganske almindelig Radikaler. Han er en jævn og skikkelig Mand, der kun paa Grund af Forholdene, saadan som de nu én Gang er, er bleven Socialdemokrat, og det er jo ikke hans Skyld, at de socialdemokratiske Læresætninger i sin Tid er blevne saa revolutionære, som de er. P. Holm, en velstaaende Forretningsmand, en lykkelig Familiefader, har paa ingen Maade i Sinde at vælte Religion og Fædreland og Familieliv over Ende. Han er er statelig Repræsentant for det borgerlige kjøbenhavnske Socialdemokrati, der ses paa Møderne og i Optogene i lige saa elegant Festklædning som den, en kjøbenhavnsk Grosserer fra en af Skattebogens bedst anskrevne Pagina bærer. Naar P. Holm hamrer løs paa Samfundet, er det kun, fordi han paa Grund af sin Stilling føler sig forpligtet dertil, og de fleste af hans skikkelige socialdemokratiske Tilhørere opfatter det da ogsaa saaledes og falder ikke paa at knyttte Næver til Angreb, fordi P. Holm slaar paa Tromme.