Side:Frejlif Olsen - Danske Socialister.djvu/57

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er blevet korrekturlæst

49

Socialismen og Literaturen.

han begriber paa staaende Fod, og han raaber: Det er svært hørt!

Den anden Retning i Socialismen derimod staar ganske naturligt udenfor den daglige Agitation og det folkelige Spektakel paa Møderne, hvor Sandheden skal udleveres i al sin simple Raahed. Den anden Retnings Argumentation er lidt mere indviklet. Aarhundreders gradvise Udvikling springes over af de grovkornede Folketalere, der skal fange Bifald og Indignation og Tilhængere. Det er vanskeligt at gøre Arbejderne begribeligt, at Modstanden mod deres Krav har sin historiske Berettigelse — og i Agitationen er det ogsaa ganske overflødigt at gøre noget for denne Begribelse. Arbejderne behøver kun at se Medaljens ene Side. Arbejderne skal kun lære at spørge: Er det ikke uretfærdigt, at vi, som slider haardest, skal have lille Løn og daarlig Mad og Udsigt til at ende vore Dage paa Fattiggaarden? At de nuværende Samfundstilstande er et naturnødvendigt Produkt af Fortiden — det har Arbejderne ondt ved at forstaa — og hvorfor skal de forstaa det?

Den Dag i Dag arbejder de to Retninger indenfor Socialismen herhjemme sammen — men