Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/230

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

220

S. Kjær.

Kampen. Hans Stemme har været kraftig og klar, men er ved Alderen bleven noget utydelig derved, at han ofte sluger Endestavelserne. Tidligere var der Maner i hans Tale og særlig stærkt skurrende jydske Vendinger, saasom det bekjendte: „Mine Harrer!” men det har i Tidens Løb fortaget sig meget. Paa de politiske Valgmøder er han en vældig Stridsmand, og han gjør altid Virkning. Berg har paa sit Skolemestersprog ogsaa villet sende Kjær hjem at læse om, men er ikke kommet saa vel fra det, som ligeoverfor Jungersen. Berg og Kjær ere i det hele deciderede Modstandere og blive det vist mere og mere.

Kjær har ikke noget fremsynet politisk Blik, men han har et politisk Greb paa Tingene, og han besidder Evner, der høre hjemme i en Repræsentation. Hvad man end kan have imod Manden, kan man ikke andet end føle sig tiltalt af han Mandighed og Djærvhed. Han er ogsaa baade anset og afholdt i Rigsdagen.

Blandt sine Venner og Omgangsfæller er han meget søgt for sin godmodige og gemytlige Skjemt, og naar ved deres smaa muntre Lag Kjær i Skjorteærmer fordeler Bollens Indhold til de omsiddende, da er der et Skjær af Lune og Velvilje udbredt over ham, der formelig gjør ham hyggelig. Om Kjær kan man i Sandhed sige, at han er bedre end sit Rygte, ti det har været mishandlet. Havde vi ikke Rigsdagsmænd med farligere Standpunkter end Kjærs, eller med ringere Betingelser i det hele end hans, saa det bedre ud, end det nu gjør.

Viborg Amts fjerde Valgkreds har tidligere været repræsenteret af Proprietær Jacobæus, Herredsfoged Kampman, Kammerherre M. H. Rosenørn, Skolelærer P. Hansen og Fabrikejer M. P. Bruun.

Efterskrift. Efterat foranstaaende Skildring var givet til Tryk, kom Valgdagen den 26. Juli, hvor Kjær blev slaaet af den radikale Venstremand, Methodistpræsten Holck.