Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/362

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

352

Nr. 42. 4449. 4457*). 4464*) (jfr. Landsthingstidenden 3621); 2den Sess.. Folkethingstidenden Sp. 10*). Anh. Sp. 1089, Folkethingstidenden 4873—74, Anh. B Sp. 739, 750, Folkethingstidenden 6371—74; 3die Session, Folkethingstidenden 18*), 211, 215*), 218*), 219*), 223*).

 Hermed afbrødes Forhandlingerne for at fortsættes den paafølgende Dags Formiddag Kl. 10.


 Tirsdagen den 12. Februar 1856, Formiddag Kl. 10, holdt Retten atter Møde. Samtlige dens Medlemmer vare tilstede.
 Dokumentationen fortsattes ved Advocat Liebe med den igaar afbrudte Oplæsning af
143) Forhandlinger paa Rigsdagen: Folkethingstidenden for 3die Sess. Sp. 3722*) fgg., Sp. 3733; 4de Sess. 3die Saml., Anh. Sp. 690**), Tillægsbevillingslovforslag for 1851—52 § 8 jfr. Sp. 698; 3die Sess. Sp. 4003*), Anh. B 1060*), 1063*); Folkethingstid. 5479, 5487*); Landsthingstid. Sp. 3484, 3485*), 3534*) ; 4de Sess. 3die Samling, Folkethingstidenden Sp. 226*), 230; 5te Sess., Folkethingstid. Sp. 683, 2603. 2605*), 2606, 2612—13*); Landsthingstid. Sp. 1087*), 1089, 1091; 6te Sess.: Landsthingstid. Sp. 269 fgg., 275**), 298—299, 348, 494**), 601**); Folkethingstid. Sp. 3263, 3264*)—65, 3266, 3267*); extraordinair Session 1855, Folkethingstidenden Sp. 768; 5te Sess. Anh. B Sp. 735, Nr. 20**) jfr. Landsthingstid. Sp. 1158, 1226**); 6te Session, 2den Samling, Sp. 2292 **); Landsthingsthidenden 1003**).

  • ) Dokumenteret af A n k l a g e r e n .
    • ) Dokumenteret af Etatsraad Salicath.