Skibstekniker Holger T. Willemoes Aggergren mod Dronning Margrethe og statsminister Anker Jørgensen: Østre Landsrets dom af 4. december 1972

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Utr. Ø.L.D. 4. december 1972 i sag I 398/1972

Skibstekniker Holger T. Willemoes Aggergren
mod
Dronning Margrethe og statsminister Anker Jørgensen

Ved et som stævning betegnet dokument af 3. november 1972 ,modtaget i retten den. 7. samme måned, er Hendes Majestæt Dronningen og Statsministeren af skibstekniker Holger Togo Willemoes Aggergren, Brabrand, indstævnet for nærværende ret. Efter en uklar udvikling af sagens genstand, der må formodes at vedrøre lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber, nedlægges sålydende påstand "At de indstævnedes underskrifter på det landsforræderiske dokument kendes magtesløse og uberettigede, hvorved vor Dronning bliver reddet for danmarkshistoriens største statsbedrageri".

Idet statsoverhovedet ifølge grundloven ikke kan drages til ansvar ved domstolene, og sagen iøvrigt efter sin beskaffenhed er uegnet til domstolsbehandling, vil sagen ex officio være at afvise.

Thi kendes for ret:

Denne sag afvises

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.