Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

C. A. Reitzels Bo og Arvinger Kjøbenhavn


Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet.djvu Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet.djvu/5 i-v

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Til Selvprøvelse


Samtiden anbefalet.
Af


S. Kierkegaard.
Tredie Udgave.

Kjøbenhavn.

Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri

ved F. S. Muhle.

1856.

„Efterdi vi da kjende Herrens Frygt, søge vi at vinde Mennesker” (2. Cor. v. 11). Thi strax at begynde med, eller først, at ville vinde Mennesker, det er maaskee endog Ugudelighed, i ethvert Tilfælde Verdslighed, ikke Christendom, saa lidet som det er at frygte Gud. Nei, lad Din Stræben først, lad den først og fremmest udtrykke, at Du frygter Gud. — Dette har jeg stræbt.

Men Du, o Gud, Du lade mig aldrig glemme, at om jeg end ikke vandt et eneste Menneske — hvis mit Liv (thi Mundens „Forsikkring” er svigefuldt!) udtrykker, at jeg frygter Dig: at det er „Alt vundet!” Og derimod, om jeg vandt alle Mennesker — hvis mit Liv (thi Mundens „Forsikkring” er svigefuldt!) ikke udtrykker at jeg frygter Dig: at det er „Alt tabt!”


Sommeren 1851.

Forord

Min kjere Læser! læs, om muligt høit! Gjør Du det, lad mig takke Dig derfor; gjør Du det ikke blot selv, bevæger Du ogsaa Andre dertil, lad mig takke dem hver især, og Dig atter og atter! Du vil ved at læse høit stærkest faae Indtrykket af, at Du har ene, med Dig selv at gjøre, ikke med mig, der jo er „uden Myndighed”, ei heller med Andre. hvilket vilde være Adspredelse.

I August 1851.
S. K.

Indhold.

I.
Side.
Hvad der fordres for til sand Velsignelse at betragte sig i Ordets Speil? (5te Søndag efter Paaske) 1.
II.
Christus er Veien (Christi Himmelfartsdag) 53.
III.
Det er Aanden der levendegjør (1ste Pintsedag) 73.