Tilskueren (månedsskrift)

Fra Wikisource, det frie bibliotek

Tilskueren

Maanedsskrift for Literatur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer

Fra 1894 stavet: Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer

Begynte udgives 1884 af Niels Neergaard

København, P.G. Philipsens Forlag


Senere Det Nordiske Forlag (Bogforlaget: Ernst Bojesen)

Senere Gyldendal


Wikipedia logo Wikipedia har mere på:
Tilskueren_(månedsskrift).

Udkom: 1884-1939.

1884-1892 (1.-9. årgang) udgivet af Niels Neergaard København, P.G. Philipsens Forlag

1893-1900 (10.-18. årgang) udgivet af Martinus Galschiøt.

1901-1907 udgivet af Valdemar Vedel.

1908-1909 udgivet af Gustav Philipsen og Mario Krohn.

1910-1929 redigeret af Poul Levin.

1929-1931 redigeret af Axel Garde.

1932-1939 redigeret af Axel Garde under Medvirkning af Kai Birket-Smith, Vilh. Slomann og V. Thorlacius-Ussing.

Første Aargang (1. årg. 1884)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Januar Side
Dr. phil. G. Brandes: Børne og Goethe 1
Prof. H. Høffding: Om Realisme i Videnskab og Tro 20
Karl Gjellerup: Cor cordium 33
Theodoras: Baade-Og. En Nutidsbetragtning 39
Karl Madsen: Nogle Bemærkninger om Nutidens Kunstvilkaar og deres Følger 63
E. O. A. Skram: B. Bjørnson, „En Hanske” 71
M. Galschjøt: Anne Charl. Edgrén, „Ur lifvet” og „Sanna kvinnor” 76
Februar
Dr. phil. E. Brandes: Efter Selskab 81
Prof. Fr. Nielsen: Luther og Rom i 1521 100
Docent J. Lange: En Replik om „Nutidens Kunstvilkaar” 116
N. Neergaard: Richard Cobden. I 123
Seks Sonnetter af Shakespeare: Oversættelse af Dr. phil. Ad. Hansen 151
Fru Amalie Müller: Bjørnstjerne Bjørnson og „Over Ævne” 155
Dr. phil. Ad. Hansen: Holger Drachmanns „Ostende-Brugge” 165
Marts
Dr. phil. S. Schandorph: Fornuftgiftermaal 169
Dr. med. F. Levison: Mirakelkure 179
E. A. O. Skram: Schwester Weleicka 207
A. C. Larsen: Om Kongedømmet 214
N. Neergaard: Richard Cobden. II 234
April
Karl Gjellerup: Adria og Landkendinger 261
Herman Trier: Er en konfessionsløs Skole mulig? 278
Dr. phil. J. Hoffory: Den unge Goethes Faust 292
E. A. O Skram: J. Lie, „Familien paa Gilje“ 317
Cand. E. Slomann: H. Schwanenflügel, „Oldtidens Kulturhistorie* 321
Maj
Dr. phil. S. Schandorph: J. C. Schjødte 329
Frits Bendix: Selvmord 334
Dr. med. H. Mygind: Om Erindring og Fantasi 361
Karl Gjellerup: Ungdom, glade Ungdom! 379
Kredsskoleinspektør J. Petersen: Adolf Sang 384
Mathilde Berg: Anne Ch. Edgren, "Samfundsbilleder" 393
E. A. O. Skram: E. Brandes, „En Forlovelse* 399
Fra 1848. Breve til Krigsminister A. F. Tscherning 404
Juni-Juli
Docent J. Lange: Et Par Optegnelser fra Holland 409
Billedhugger Stephan Sinding: Livslede 428
Dr phil. E. Brandes: Det kongelige Teater 432
Kontorchef M Rubin: Moralstatistik 446
Karl Føns: Møllebækken 479
Dr. phil. V. Pingel: Om Græsk som det centrale Fag i vor højere Undervisning 486
Dr. phil. J. L. Heiberg: Den lærde Skoles Reform 493
Cand. theol. A. Ipsen: Tre Sonnetter. — Foraarshilsen 510
Cand. polyt. E. Petersen: Franske Naturforskere ved Slutningen af det 18de Aarhundrede. I 514
Folketingsmand F. Bajer: Et Indlæg i Kvindesagen fra 1793 537
Kommunelærer P. Lauridsen: Kongo. I 551
August
Cand. mag. H. Schwanenflügel: Shakespeares Hamlet og dens Opførelse paa det kongelige Teater 561
Fru Camilla Collett: Ogsaa lidt "om Erindring og Fantasi" 574
Dr. phil. Ad. Hansen: Matthew Arnold som Digter. I 579
Kommunelærer P. Lauridsen: Kongo. II 600
Cand. philol. S. L. Tuxen: Et Svar til Dr. Pingel 616
Gand. polyt. E. Petersen: Franske Naturforskere ved Slutningen af det 18de Aarhundrede. II 623
Fra København i 1799. Ved Frk. M. Pingel 639
September
Frk. Alvilde Prydz: Resultater 641
Prof. Fr. Nielsen: Biskop Dupanloup. I 658
Dr. phil. Ad. Hansen: Matthew Arnold som Digter. II 677
Malthew Arnold: Den forladte Havmand. Overs, af Ad. Hansen 693
Pastor Henning Jensen: Ministeriel Kirkepolitik 698
Cand. polyt. E. Petersen: Franske Naturforskere ved Slutningen af det 18de Aarhundrede. III 708
N. Neergaard: Johan Sverdrups Taler 727
Herman Bang: Judics Forestillinger 735
Oktober
Andet Kapitel af Jonas Lies nye Fortælling 739
Herman Bang: "Ord" 748
Dr. phil. V. Pingel: Til J. C. Schjødtes Livshistorie og Karakteristik 761
Prof. Fr. Nielsen: Biskop Dupanloup. II 775
Realskolebestyrer Torvald Køhl: En anden Jordklode 799
November
Bertel Elmgaard: Egne Veje 809
Kommunelærer P. Lauridsen: Efter 20 Aars Fremmedherredømme 825
Dr. med. F. A. Tscherning: Om Kvaksalveri og fri Praksis 846
N. Neergaard: Parlamentariske Kommissioner 866
Herman Bang: Teatrene. (September—Oktober) 880
Smaabemærkninger (af Dr. V. Pingel og Herman Bang). 884
December
Karl Gjellerup: Vintergæk 885
*** Den 8de November 1877 888
Gustaf af Geijerstam: Folkelivs-Silhuet 915
Pastor Henning Jensen: Militarisme og Forsvar 923
Fru Amalie Skram: Constance Ring 933
Prof. Kr. Erslev: Machiavelli 950
Karl Madsen: Van der Meer fra Delft 970
E. Skram: S. Schandorph, Skovfogedbørnene 979
Fru Amalie Skram: Bemærkninger om Bj. Bjørsons „Det flager i Byen og paa Havnen" 984
Herman Bang: Teatrene. (November) 993

Anden Aargang (2. årg. 1885)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Januar Side
Dr. phil. G. Brandes: Arne Garborg 1
Fru Erna Juel-Hansen: De tolv smaa Profeter 25
Kammerherre C. St. A. Bille: Nævninge-Retter i Nordamerika 31
Paul Bourget: Brev fra Paris 56
Frk. Marie Pingel: Prinsesse Charlotte af Wales. I 75
Cand. mag. H. Schwanenflügel: Ludvig Holberg, et Festskrift af Georg Brandes 98
Herman Bang: Teatrene. — Holbergforestillingerne 106
Februar
Kammerherre C. St. A. Bille: Parlamentarisme 117
Arkitekt E. Schiødte: Theophilus Hansens Tegninger 140
Højskoleforstander V. Ullmann: Johan Sverdrup og den norske Forfatningskamp. I 144
Cand. phil. V. Stuckenberg: Tre Digte 166
Frk. Marie Pingel: Prinsesse Charlotte af Wales. II 169
E. Skram: Alex. Kiellands „Fortuna“ og J. Lies „En Malstrøm“ 182
Herman Bang: Teatrene (Januar) 189
Marts
K. Gjellerup: Fyrstegraven 195
Højskoleforstander V. Ullmann: Johan Sverdrup og den norske Forfatningskamp. II 200
Giosuè Carducci: I en gotisk Kirke. Oversat af Dr. phil. S. Schandorph 223
Pastor M. Mørk Hansen: Om Sprogforholdene i de blandede Egne af Sønderjylland 226
Frk. M. Pingel: Prinsesse Charlotte af Wales. III 246
Cand. mag. H. Schwanenflügel: Ibsens „Vildanden“ og dens Opførelse paa det kgl. Teater 260
Frk. Clara Bergsøe: Magdalene Thoresen: „Fra Midnatssolens Land“ 266
N. Neergaard: F. Oldenburg: Statscoup 270
April
Cand. phil. J. Iversen: Tilgivelsens Sødme 275
Dr phil. G. Brandes: Indtryk fra russisk Polen 294
Fru Anne Ch. Edgren-Leffler: Annie Besant 333
Kommunelærer P. Lauridsen: Brev til Hr. Pastor Mørk Hansen i Vonsild 352
Teatrene. Af —n (Marts) 355
Maj
Fru Ina Lange: Smaafolk. I. Kajsa 357
Om en Reaktion mod den moderne Stræben efter større sexuel Sædelighed. Af Forf. til „Forholdet mellem Mand og Kvinde“ 375
Cand. theol. Alfred Ipsen: Folket. — Efteraarsskov 394
Pastor Henning Jensen: Er Kristendommen konservativ eller radikal? 398
Beregner A. Andresen: Hvad er et Pund? 418
E. Skram: Foraarsliteratur 431
Teatrene. Af —n (April) 438
Juni-Juli
E. Skram: Nogle Meddelelser om J. P. Jacobsen 441
Docent Jul. Lange: Correggio. I 454
Feodor Dostojewsky: En Fornægtelse. Oversat af Thor Lange 476
Dr. phil. G. Brandes: Martin Luther om Coelibat og Ægteskab 482
S. Kjetterup: Vort Værn 506
Civilingeniør A. Foss: Hvorledes skal den danske Folkevæbning organiseres? 513
Figurmaler Karl Madsen: Kristian Zahrtmanns Leonora Christina-Billeder 524
Kommunelærer P. Lauridsen: Russerne i Midtasien 544
Folketingsmand J. Hansen (Ølstykke): Om Brugsforeninger 563
E. Skram: Literære Bemærkninger 568
Teatrene. Af —n (Sæsonens Slutning) 571
August
Fru Ina Lange: Smaafolk. II. En Martyr 573
Docent Jul. Lange: Correggio. II 592
Leo Tolstoy: I Kosakstationen. Oversat af Thor Lange 615
Folketingsmand Frederik Bajer: Nevtralisering og Forsvar 617
Skolebestyrer N. Juel-Hansen: De russiske Fængsler og Forvisningen til Sibirien. I 631
September
G. Nordensvan: De unge i Sveriges Literatur. I 649
Prof. Fr. Nielten: Frelsens Hær 665
Cand. mag. Kr. Prytz: Om Muligheden af at konstruere et Perpetuum-mobile 692
Svar til Dr. phil. G. Brandes. Af Forf. til „Forholdet mellem Mand og Kvinde“ 696
Et Par Ord i Anledning af S. Kjetterup: „Vort Værn“. Af en Kaptajn i Fodfolket 712
Cand. phil. V. Stuckenberg: Et Sommerdigt 719
Skolebestyrer N. Juel-Hansen: De russiske Fængsler og Forvisningen til Sibirien. II 720
Dr phil. S. Schandorph: Amalie Skram: Constance Ring 732
Oktober
E. Skram: K’ivigtok 735
Prof. H. Høffding: Frederik Christian Sibbern. I 747
Frk Clara Bergsøe: Teaterindtryk fra sidste Parisersæson 774
Skolebestyrer N. Juel-Hansen: De russiske Fængsler og Forvisningen til Sibirien. III 786
G. Nordensvan: De unge i Sveriges Literatur. II 799
November-December
Jonas Lie: Carmen 815
Alvilde Prydz: Guldfuglen 817
H. Høffding: Frederik Christian Sibbern. II 840
Cand. phil. Niels Møller: Tennysons sidste Bog 860
Dr. med. Jul. Petersen: Peter Ludvig Panum 866
Cand. phil. L. Bruun: For god! 878
Swinburne: Hertha. Oversat af Dr. phil. Ad. Hansen 902
Pastor J. Bjerre: Kristendommens Forhold til Radikalismen og fritænkeriet 909
Pador Henning Jensen: Randbemærkninger til Pastor Bjerre 930
Cand. phil. V. Stuckenberg: Bethlehemsstjærnen 935
E. Skram: Efteraarsliteratur 938
N. Neergaard: G. Brandes’ „Berlin“ 950
Herman Bang: Teatrene (Efteraarssæsonen) 956

Tredje Aargang (3. årg. 1886)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

  Januar 

Iver Iversen: Mareridt - 1 Professor V. Falbe-Hansen: Den økonomiske Situation. I - 16 Emil Hannover: Nogle Billeder paa Charlottenborgs Decemberudstilling - 35 N. Neergaard: William Ewart Gladstone. I - 39 Oscar Levertin: En Pintseidyl - 61 Ernst Brandes: Børsen - 69 Dr. phil. S. Schandorph: Calderons „Cyprianus“ - 84 Arthur Aumont: Teatrene - 93 En gammel Vise. Meddelt af Anton Nielsen - 98

  Februar 

Henrik Pontoppidan: To Gange mødt - 101 Professor H. Høffding: C. Lange: Om Sindsbevægelser - 114 Fru Erna Juel-Hansen: Kærlighed og Geografi - 124 Kontorchef M. Rubin: Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - 130 N. Neergaard: William Ewart Gladstone. II - 149 Oscar Madsen: Der er Tornedis i Skoven - 176 E. Skram: Tre nye Forfatterinder - 177 Arthur Aumont: Teatrene. — Fru Eckardt - 189

  Marts 

Arne Garborg: Sjø - 197 Figurmaler Karl Madsen: Michael Ancker - 210 Fru Camilla Collett: Brev til Fru Laura Kieler - 231 Professor V. Falbe-Hansen: Den økonomiske Situation. II. Prisfaldet og dets Aarsager - 238 V. Stuckenberg: Halvmørke - 267 Emil Hannover: Karl Madsen: „Japansk Kunst“ - 269 Arthur Aumont: Teatrene - 273

  April 

Figurmaler Knud Søeborg: En dagligdags Historie - 277 Læge W. Dreyer: Ovre fra Heden - 287 Herman Bang: August Lindberg - 304 Folketingsmand F. Bajer: Hvad Traktaterne er værd - 316 Ernst Brandes: Børsen - 326 Arthur Aumont: Teatrene - 339

  Maj 

Fru Amalie Skram: Bøn og Anfægtelse - 345 August Strindberg: Den literære Reaktion i Sverige efter 1865 - 388 Figurmaler N. V. Dorph: En Strømændring - 400 N. Neergaard: Kommunens Folkebiblioteker - 407 E. Skram: Lidt dansk og russisk Literatur - 415 Arthur Aumont: Teatrene - 429

  Juni—Juli 

Frøken A. Prydz: Niels Mo - 433 Professor H. Høffding: Om Religionsfrihed og nogle dermed forbundne psykologiske og etiske Spørgsmaal - 448 Docent Jul. Lauge: Studier over Leonardo da Vinci. I - 460 ......n: Et Par Ord i Anledning af Folketingsmand Bajers Artikel: Hvad Traktaterne er værd - 475 Dr. phil. V. Pingel: Dansk Geologi. I - 478 Wsjewolod Garschin: Fire Dage, Fra Russisk ved Professor Thor Lange - 491 Bibliotekar Emil Elberling: Forfatnings-Ændringerne i Frankrig og England. I - 505 Dr. phil. F. J. Meier: Fra Kunstakademiets allerældsle Dage - 518 Jac. Müller: Klodernes Sang - 524 Iver Iversen: Ninon - 525 Niels Møller: Ved Stranden. Paa Kirkediget. Ravnen - 526 V. V.: Émile Zola - 528 Arthur Aumont: Teatrene - 549 Af Breve fra Olaf Rye. 1848—49 - 555

  August 

Axel Steenbuch: Under Kastanjetræerne - 561 Dr. phil. Georg Brandes: Aladdin. I - 571 Arkitekt Erik Schiödte: Det nye Kunstmuseum - 602 Docent Jul. Lange: Studier over Leonardo da Vinci. II - 608 Dr. phil. V. Pingel: Dansk Geologi. II - 629 Folketingsmand F. Bajer: Genmæle til „......n“ - 643

  September 

Dr. phil. Georg Brandes: Aladdin. II - 645 Folketingsmand F. Bajer: Anvendelse af Folketingets Undersøgelsesret - 663 Ernst Brandes: Børsen. Rothschild—Lesseps—Tietgen - 685 Oberstlieulenant Chr. Tuxen: København som aaben By - 705 Bibliotekar Emil Elberling: Forfatnings-Ændringerne i Frankrig og England. II - 716

  Oktober 

Breve fra J. P. Jacobsen. Meddelte af Edvard Brandes. I - 729 Dr. phil. J. A. Fridericia: Betragtninger over Enevælden i Danmark fra 1660 til 1720 - 762 Ernst Ahlgren: En Strid - 787 Herman Bang: Sceniske Reform-Forsøg - 795 Dr. phil. Cl. Wilkens: Henry George. I - 811 Arthur Aumont: Teatrene - 826

  November—December 

Breve fra J. P. Jacobsen: Meddelte af Edvard Brandes. II - 833 Fru Amalie Skram: Knut Tandberg - 853 Dr. phil Cl. Wilkens: Henry George. II - 914 Kaptajn C. Th. Sørensen: København som aaben By - 934 E. Skram: Den nye Literatur - 944 Arthur Aumont: Teatrene - 956

Fjærde Aargang (4. årg. 1887)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Januar Læge Axel Ulrik: Københavnske Byggeforhold og Byggelove - 1 Oberstlieutenant Chr. Tuxen: København som aaben By - 14 Ernst Brandes: Børsen. Fondsnotering. — Konvertering. — Pengemarked - 21 Dr. phil. V. Pingel: Tre Bidrag til Danmarks Geologi og Geografi - 46 E. Skram: Den nye Literatur - 53 Bertel Elmgaard: Dagbogsbilleder fra Jylland. Hemmelige Møder - 74 Professor Kr. Erslev: L. Holberg: Kong Valdemars Lov - 86 Dr. phil. J. A. Fridericia: L. Koch: Kong Kristian den Sjettes Historie - 90 Professor V. Falbe-Hansen: Statistiske Oplysninger om Staden København - 97 Arthur Aumont: Teatrene - 103

  Februar

Kristofer Kristofersen: I Fred - 109 Emil Hannover: „Zwinger“ i Dresden - 118 E. Skram: Den nye Literatur - 145 Figurmaler N. V. Dorph: Fra Jubilæums-Kunstudstillingen i Berlin. I - 167 Arkitekt E. Schiödte: Kr. Arentzen: Fra ældre og yngre Dage - 178 Arthur Aumont: Teatrene - 182

  Marts

Frøken Alvilde Prydz: Alt til det bedste - 189 Professor A. G. Drachmann: Politiske Betragtninger - 214 Læge J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: Om Hypnotisme - 221 Figurmaler N. V. Dorph: Fra Jubilæums-Kunstudstillingen i Berlin. II - 248 Arthur Aumont: Teatrene - 260

  April

Dr. phil. S. Schandorph: Natmandens Datter - 265 Kaptajn C. Th. Sørensen: København som aaben By - 286 Dr. med. E. Pontoppidan: Det dansk-vestindiske Kreolsprog - 295 Oberstlieutenant C. T. Müllertz: Arbejdervenlige Foranstaltninger paa Krupps Støbestaalsfabrik i Essen. I - 304 Bertel Elmgaard: Norsk Bohêmeliteratur - 318 Professor V. Falbe-Hansen: Økonomiske Spørgsmaal behandlede i Studentersamfundets Smaaskrifter - 333 Arthur Aumont: Teatrene - 336

  Maj

S. Schtjedrin: „En Lærerinde“. Ved Professor Thor Lange - 341 Oberstlieutenant C. T. Müllertz: Arbejdervenlige Foranstaltninger paa Krupps Støbestaalsfabrik i Essen. II - 356 Emil Hannover: Nogle Indtryk fra Foraarsudstillingen paa Charlottenborg - 365 Ernst Brandes: Børsen - 390 N. Neergaard: Grev Beusts Memoirer - 406 Arthur Aumont: Teatrene - 417

  Juni—Juli

Dr. phil. S. Schandorph: I min Nieces Stambog - 421 Professor Jul. Hoffory: Om Holbergs Komediediglning. I - 423 Kristofer Kristofersen: Skæbner - 439

  I. Lykkelig - 439 
  II. Træl - 448 

Docent Jul. Lange: Haanden paa Brystet. I - 455 H. P. Hansen-Nørremølle: De nationale Forhold i Sønderjylland - 472 Oberstlieutenant Chr. Tuxen: En Slutningsbemærkning - 499 Alfred Bramsen: Genierne, deres Styrke og deres Svagheder - 501 E. Skram: En literær Vandprøve - 536 V. Vedel: Harald Høffdings Etik - 549

  August

Dr. phil. V. Pingel: I Anledning af J. N. Madvigs Livserindringer - 557 Docent Jul. Lange: Haanden paa Brystet. II - 571 Professor Jul. Hoffory: Om Holbergs Komediedigtning. II - 589 Docent Cl. Wilkens: Mand og Kvinde. I - 607 Emil Hannover: Vereschagin - 628

  September

Redaktør O. Borchsenius: Af og om M. Goldschmidt - 633 Dr. phil. G. Brandes: Virkeligheden og Temperamentet hos Emile Zola - 657 Kontorchef M. Rubin: Om Handelsvenskab mellem Sverig og Danmark - 679 Docent Cl. Wilkens: Mand og Kvinde. II - 693 Arthur Aumont: Teatrene - 722

  Oktober

Henrik Pontoppidan: Hans og Trine - 725 Kaptajn C. Th. Sørensen: Den preussiske Krigsførösel 1864, belyst af den tyske Generalstab - 732 Dr. med. H. Mygind: Om døvstumme og deres Undervisning - 758 Kaptajn W. Dinesen: Fra et Ophold i de forenede Stater. I - 778 Vill. Behrend: Niels W. Gade - 797 N. Neergaard: A. F. Kriegers Festskrift - 818 Arthur Aumont: Teatrene - 824

  November—December

Henrik Pontoppidan: Tro til Døden - 829 Breve fra J. P. Jacobsen: Meddelte af Dr. G. Brandes - 842 Læge Th. Sørensen: Om Regelmæssigheden i de sociale Fænomener og den frie Vilje - 873 Dr. S. Schandorph: Teaterindtryk - 891 Ola Hansson: Tor Hedberg - 899 Kaptajn W. Dinesen: Fra et Ophold i de forenede Stater. II - 913 N. Neergaard: Nord-Østersøkanalen - 937 E. Skram: Om „Stuk“ af Herman Bang - 948 Arthur Aumont: Teatrene - 954

Femte Aargang (5. årg. 1888)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Januar Side
Dr. phil S. Schandorph: Studier fra det gamle Versailles 1
Kontorchef M. Rubin: En nordisk Toldunion 13
Professor Jul. Høffory: Henrik Ibsen i Berlin 61
Harald Hansen: Kristiania Teater 1837-87 71
Professor Fredrik Nielsen: Det sidste Pavevalg 97
Arthur Aumont: Teatrene 115
Februar
Byron: Himmel og Jord. Oversat af Dr. phil Ad. Hansen 121
Dr. phil. Ad. Hansen: Manfreds Tilblivelseshistorie 130
Bertel Elmgaard: Tigger-Jakob 145
Vilhelm Møller: "Darwins Liv og Breve" 156
Herman Bang: Tre Digte 172
Højskoleforstander Anton Nielsen: Om Opdragelsen i Bondestanden 175
Cand. jur. Will. Behrend: Musiksæsonen 184
Arthur Aumont: Teatrene 193
Marts
Kaptajn i Flaaden O. Irminger: Det transkaspiske Baneanlæg 197
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk 217
Folketingsmand Fr. Bajer: Københavns Søbefæstning og Vort Forsvar 225
Herman Bang: Forfatterinder 234
N. Neergaard: Lidt Verdensøkonomi 249
Nils Erdmann: Ny svensk Skønliteratur 264
Arthur Aumont: Teatrene 276
April
K. E.: En Lærer 281
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk 301
Frk. Johanne Krebs: Sygepleje og Sygeplejersker 309
Kaptajn W. Dinesen: Tre smaa Krigserindringer 319
Ingeniør J. Rump: Lidt om den nordiske Industriudstillings hygiejniske Afdeling 336
Cand. jur. W. Behrend: Koncertsæsonen 343
Arthur Aumont: Teatrene 354
Maj
Frk. Helga Casse: Mørkningspasiar 357
Kaptajn i Flaaden O. Irminger: Emin Pascha 363
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk 381
N. Neergaard: Fra de tyske Revolutionsaar 391
E. Skram: Literaturoversigt. I 402
Fru Ch. Norrie: Sygepleje og Sygeplejersker 420
Arthur Aumont: Teatrene 424
Juni-Juli
Geheimearkivar A. D. Jørgensen: Den danske Bondes Stavnsbaand 429
Professor A. G. Drachmann: En gammel Skibslæges Erindringer 446
Dr. phil. J. A. Fridericia: En Godsejerministers Indlæg mod de store Landboreformer 483
Docent Cl. Wilkens: Moderne Naturalisme 490
Emil Hannover: Dansk Malerkunst paa den nordiske Udstilling 1888 516
A. O. E. Skram: Literaturoversigt. II 534
Frk J. Krebs: En Replik 553
Cand. Jur. W. Behrend: Efterslæt fra Koncertsæsonen 556
August
Emil Hannover: Nogle Billeder paa den franske Udstilling 561
Arkitekt E. Schiødte: Dansk Kunsthaandværk paa den nordiske Udstilling 1888 576
Dr. phil. F. J. Meier: Hazardspil og Grækere 585
Cand. jur. W. Behrend: Den nordiske Musikfest i Kjøbenhavn 1888 594
Kr. Kristofersen: Norsk Politik 612
Cand. jur. Nils Møller': Randbemærkninger til Drachmanns senere Bøger 624
Arthur Aumont: Holbergtraditionen paa den danske Skueplads 631
September
Kontorchef M. Rubin: Stavnsbaandsliteraturen 641
Civilingeniør H. Hornemann: Elektriciteten i Teatrene 659
Dr. phil. S. Schandorph: Nogle Digte fra ældre og yngre Dage af Kr. Arentzen 663
Andreas Aubert: Manet 670
Herman Bang: Vore Teatres Dekadence 690
Civilingeniør J. Rump: Notitser fra den hygieiniske Udstilling 701
A. Aumont: Teatrene 717
Oktober-November
J. L.: Contra Leonora Christina 721
Docent Cl. Wilkens: Georg Brandes som literær Kritiker. I 740
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk 770
Ud fra Mørket. Sidste efterladte Arbejde af Fru Victoria Benedictson 777
Professor H. Høffding: Nye Undersøgelser om den primitive Familie 787
J. D. Irgens Hansen: Han bare laa og smilte 796
Dr. phil. J. Nørregaard: En Angelsaksers og en Englænders Skildringer af det danske Folk 807
V. Stuckenberg: Vinternat 821
Herman Bang: Vore Theatres Drift 823
Læge Th. Sørensen: Staten og Arbejderforsikringen. I 835
Pastor Michael Berg: En Apostel 859
A. Aumont: Teatrene 865
December
Dr. phil S. Schandorph: Teaterindtryk 869
J. L.: Johan Monrads Selvbiografi 881
Docent Cl. Wilkens: Georg Brandes som literær Kritiker. II 887
Kontorchef M. Rubin: Engifte og Mangegifte 908
Læge Th. Sørensen: Staten og Arbejderforsikringen. II 927
W. Behrend: Det kongelige Teaters Operasæson 1888-89 950
A. Aumont: Teatrene 959

Sjette Aargang (6. årg. 1889)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Syvende Aargang (7. årg. 1890)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Ottende Aargang (8. årg. 1891)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Niende Aargang (9. årg. 1892)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Tiende Aargang (10. årg. 1893)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Januar Side
H. Høffding: Mindeord over Hostrup 1
S. Schandorph: Epilog ved det kgl. Teaters Mindefest for Hostrup 6
Niels Møller: Taage 8
A. Hvass: Fra Emser-Depeschens Dage 22
Vald. Vedel: Bygmester Solness 66
Niels Møller: Fru Heibergs Ridder. Med en Efterskrift af M. Galschiøt 76
G. Verga: Ulvinden 87
Vilh. Møller: Teatrene 92
Februar
P. Fr. Rist: Kvægpest 97
Knud Berlin: Svensk-norske Unionskonflikter 122
Ola Hansson: Eleonora Duse 143
Johs. Jørgensen: Vinter 152
Vald. Vedel: Romaner. I 154
***: I Anledning af Panama Historie 167
Vilh. Møller: Teatrene 174
Marts
Georg Brandes: Ernest Renan som Dramatiker 181
Niels Møller: Ørnen og Skarnbassen 204
Chr. Feveile: Stakkels Sommerfugl 208
Knud Berlin: Svensk-norske Unionskonflikter (sluttet) 220
Argus: Socialisternes Fremtidssstat 241
H. Høffding: Svar til Pastor B. Paludan-Müller 249
Vilh. Møller: Teatrene 252
E. A. Tscherning: En Protest 262
April
Karl Madsen: Foraarsudstillingerne 263
Karl A. Tavaststjerna: En Impressionist 283
Otto Jespersen: Abernes Sprog 304
Vald Vedel: Romaner. II 317
A. Cantor og Argus: Fremtidsstaten 331
Vilh. Møller: Teatrene 335
Maj
N. C. Frederiksen: Agerbruget i de Forenede Stater 343
Axel Steenbuch: Bag Dørene 363
Johs. Jørgensen: En ny Digtning. I. Edgar Poe 375
Karl Madsen: Foraarsudstillingerne (sluttet) 387
Olivia Sandstrøm: Anfægtelser 396
A. Cantor: Fremtidsstaten 401
Heibergiana 405
Vilh. Møller: Teatrene 408
Juni-Juli
C. St. A. Bille: Skandinavisk Fata Morgana 415
G. Brandes: Det ny Testamentes Forhold til det gamle 421
Viggo Stuckenberg: Valravn 432
Johannes Jørgensen: En ny Digtning. II. Paul Verlaine 469
Sophus Clausen: En Nat med Paul Verlaine 481
S. Schandorph: G. Brandes' Reaktionen i Frankrig 490
P. Lauridsen: I Tibet 514
Axel Henriques: Pariserminder (Teatrene i Maj 1893) 532
Knud Bokkenheuser: Af Professor Chr. Agerskovs Brevsamling 552
Argus: Fremtidsstaten 567
August
Gustav Wied: Den gamle Pavillon 571
Henrik Pontoppidan: En falsk Etikette 600
Johannes Jørgensen: Den ny Digtning. III. Stéphane Mallarmé 603
Stephane Mallarmé: Digt i Prosa 608
Erik Henrichsen: Retsplejen og den offentlige Mening 612
a+b+c: Stores Dagbog 632
September
G. Brandes: Job-Studier. I 653
Laur. Bruun: "Frisindet" 672
Herman Bang: Fransk Scenekunst 689
-ss--: Agrarbevægelse og Agrarer 697
Niels Møller: Dante-Literatur 708
Henning Jensen: De ny Profeter 720
Frederik Vett: Stores Sagen 725
Oktober
Georg Brandes: Jobs-Studier. II 737
Helga Cass: En Æressag 755
Johannes Jørgensen: En ny Digtning. IV. J.K. Huysmans 770
N. Neergaard: Af Ernst II's Livserindringer 783
a+b+c: Stores Sagen 804
Vilhelm Møller: Teatrene 817
November-December
T. N. Thiele: Iagttagelses religiøse Betydning 821
Niels Møller: Kalypsos Ø 829
C. St. A. Bille: En svensk Statsmands Erindringer 835
C. G. Rosenørn: En Avatar 881
N. C. Frederiksen: Kvægavlen i de Forenede Stater 890
Herman Bang: September 919
--ss--: Agrarernes Program 925
Frederik Vett: Stores Sagen 936
Vilhelm Møller: Teatrene 949

Ellevte Aargang (11. årg. 1894)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

Tolvte Aargang (12. årg. 1895)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(13. årg. 1896)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(14. årg. 1897)[redigér]

(15. årg. 1898)[redigér]

(16. årg. 1899)[redigér]

Januar Side
Georg Brandes: Fransk Lyrik 1
Jul. Lange: Jødefolkets Antipati mod Billeder 21
Henri Nathansen: Fint Spil 34
J. F. Steffensen: Valgreform 71
Vilh. Lassen: Grundlovsforslag 81
Vilhelm Møller: Teatrene 88
Februar
J. L. Heiberg: Aabent Brev til Prof. Dr. M. C. Gertz 97
Georg Brandes: Annie Vivanti 107
E. Hannover: P. S. Krøyer: Et Møde i Videnskabernes Selskab 125
Vald. Vedel: Humanisme 133
C. Reventlow: Venstreregering og Højre 154
Frantz Pio: Den sociale Bevægelse i Frankrig 161
Marts
Georg Brandes: Danskheden i Sønderjylland 185
Otto Larsen: Den hvide by 200
M. Cl. Gertz: Svartil Prof. Dr. J. L. Heiberg 215
Edvard Brandes: To Breve fra Karl Verner 233
Emil Slomann: Carl Bagger 241
Carl Bagger: Et utrykt Digt 267
April
Vilh. Lassen: Bondestandens Indsats i vort Samfundsliv 269
Poul Levin: Den døde By 279
Johannes Steenstrup: En Tale for Prof. Edvard Holm 310
Vald. Vedel: Vore Dages Kritik 317
C. Ussing: Domstolene og den offenlige Mening 325
N. Teisen: Om Forholdet mellem Religion og Moral 340
Maj
Georg Brandes: To Episoder af Maryla Wielopolska's Levned 353
S. Schandorph: Gamlingen 375
Gustav Bang: Den social Katastrofeteori 378
Vald. Vedel: Fortællinger 395
Nic. Lützhøft: Blandt de yngste Malere 403
Kai Hoffmann: Tre Digte 414
H. Dallerup: Fra Venedigs Belejring 1849 417
Juni
Johan Ottosen: Om Skandinavisme 433
Viggo Stuckenberg: Hr. Lasse Fiend 444
Vald. Vedel: Af Dagens Tekst 469
Alexander Kielland (den yngre): Elven 477
Eduard Larsen: Om Forholdet mellem Religion og Moral 485
Vilhelm Møller: Teatrene 492
H. Dahlerup: Fra Venedigs Belejring 1849 504
Juli
Georg Brandes: Japansk Litteratur 521
Johannes Heskjær: Ringen 540
Dagmar Hjort: Kvindesagens subjektive Berettigelse 561
Nina Bang: Aabent Brev til Fru Dagmar Hjort 575
Dagmar Hjort: Svar til Fru Nina Bang 586
Marcus Rubin: Fra den danske Handels Empire 591
Charles Mourier: Carl Bagger og hans Hustru 596
N. Teisen: En Replik 602
August
G. Philipsen: Den store Arbejdsstandsning 605
Karl Madsen: Rembrandt-Udstillingerne 619
Henri Nathansen: Lyse Nætter 643
Vald. Vedel: En Fysiologs Kunstbetragtninger 648
S. Schandorph: Charlotte Elisabeth af Orléans 657
Axel Feveile: De sidste Dage 672
Nina Bang: Kvindesagen 681
September
Karl Madsen: Rembrandt-Udstillingerne 685
A. B. Drachmann: Hovedtræk af græsk Religiøsitet 715
Jørgen Falk Rønne: Hvorledes store Bjørn lærte Døglingsspækkets Virkninger at kende 728
Jul. Wulff: Australiens forenede Stater 741
Harald Kidde: Symboler 750
Ivar Berendsen og C. M. Norman-Hansen: Det finske Statskup og den internationale Adresse 755
Oktober
Emil Slomann: Den lærde Skole og dens Reform 773
S. Schandorph: Marie og P. S. Krøyer 794
Niels Møller: Tennyson 797
Gustav Philipsen: Lockoutens Afslutning 820
Francis Beckett: Folkelig Kunst 838
Karin Michaëlis: Norden for Lov og Ret 845
M. Salmonsen: Skiftende Stemninger 849
November
Georg Brandes: To Smaa-Artikler 857
V. Bentzon: Hvilke utugtige Skrifter bør straffes 869
Herman Bang: Jeg beder jer - 886
Hans Kaarsberg: Elgtyren 887
Fernando Linderberg: Karl Kautsky: Die Agrarfrage 896
Nic. Lützhøft: Kunstforeningens Udstilling af Gotfred Rumps Arbejder 909
Margrethe Fibiger: Bøger 925
December
M. Munch-Petersen: Procesret og Menneskeret 933
Georg Brandes: Friedrich Nietzsches sidste aandeligt virksomme Aar 953
S. Schandorph: Vandgang 974
Vald. Vedel: Vilh. Andersens Bog om Oehlenschläger 997
Eduard Larsen: Sædelighedsspørgsmaalet 1005
M. Galschiøt: Transvaal-Konflikten 1010

(17. årg. 1900)[redigér]

(18. årg. 1901)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(19. årg. 1902)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(20. årg. 1903)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(21. årg. 1904)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(22. årg. 1905)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(23. årg. 1906)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

Samme, men sideopdelt på Projekt Runeberg

(24. årg. 1907)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

(25. årg. 1908)[redigér]

Skannet udgave på Internet Archive

(26. årg. 1909)[redigér]

(27. årg. 1910)[redigér]

(28. årg. 1911)[redigér]

(29. årg. 1912)[redigér]

(30. årg. 1913)[redigér]

(31. årg. 1914)[redigér]

(32. årg. 1915)[redigér]

(33. årg. 1916)[redigér]

(34. årg. 1917)[redigér]

(35. årg. 1918)[redigér]

36te Aargang 1919[redigér]

Først Halvbind (Januar-Juni) Side kommentar
Jeppe Aakjær: Et genfundet Skrift af Blicher (Februar) 180 om artikel (dateret 1820) af Blicher: Om Natmændsfolkene
A. C. Andersen: J. O. Bøving-Petersen: Aaret i Danmark (Februar) 198 anmeldelse
Will. Behrend: Musik (Februar, April) 191, 367
Harlad Bing: E. A. Tscherning (Juni) 511
Georg Brandes: Nytaar (Januar) 5
- Den hellige Alliance (Marts) 207
- Notitser om Litteratur (Marts) 279 om bøger af Thorkil Barfod, Gudmund Kamban, Harald Bergstedt, Emil Rasmussen, Aage von Kohl, Otto Rung, Einar Rousthøj
- Nutid og Fremtid 287
- Skinfred (Maj) 379
- Rundskue (Juni) 471
Marie Bregendahl: Ved Afrejsen 82 novelle
Hans Brix: Om Kilderne til Holbergs "Den 11. Juni" (Februar) 190
Laurids Bruun: Barnet og Værket (Februar) 156 novelle med undertitlen: En aforistisk Parallel
Emil Bønnelycke: Kærlighedssonnetter (Marts) 226 digte: Din Ungdom. Stjernerne. Et Kys. Guddommen. Et Billede. Vennen. Den uovervindelige. Sædekornet. Før et Møde. Fortabt
J. V. Christensen: Sjællandske Stæder (Februar) 163
Julius Clausen: Et utrykt Digt af Schiller (Marts) 276 optryk af og om digtet (1781): Der Tod
Victor Dantzer: Sommer-Sværmeri (April) 336 digte: Samfund. Blomstring. Sommer
Peter Egge: Døden (Januar) 44 digt
Sigurd Elkjær: Kriger og Bonde 509 digt
Ida Falbe-Hansen: Hans Brix: Vers fra gamle Dage (Marts) 256 anmeldelse
Aage Friis: Det danske Program for Nordslesvigs Genforening med Danmark 1866 (Juni) 534
Hartvig Frisch: Georg Brandes: Caius Julius Cæsar (Marts) 266 anmeldelse
V. E. Gamborg: Vor By (Januar) 75 om København
Niels Glente: To Digte (Juni) 525 digte: Efter Regn, Formiddag i Folkeparken. Stunden
Davis Grünbaum: Udenlandske Bøger (Marts) 284 anmeldelse af: David Graham Phillips: Susan Lenox, Her Fall and Rise og Arnold Bennett: The Pretty Lady
J. L. Heiberg: Videnskabens Udsigter efter Krigen (Januar) 21
Kai Hoffmann: Herremand (Januar) 57 novelle
Johannes Hoeck: Sydamerika - Bastardernes Verdensdel (Februar) 121
- Den danske Dampskibsfarts 100-Aars Jubilæum (Maj) 449
Harald Høffding: En ny Bog om Kierkegaards Ungdom 111 om P.A. Heiberg: Et Segment af Kierkegaards religiøse Udvikling
Niels Jeppesen: Harald Kidde (Januar) 35 nekrolog
- Undervejs (Maj) 430 digt
Oskar Johansen: Politiks Uvejr (Maj) 398
W. Johannsen: Nogle videnskabelige Fejlsyn (Juni) 496 undertitel: Foredrag i Nordisk Forening i Gøteborg 10. April 1919
Ove Jørgensen: Valdemar Vdels nye Bog (April) 339 anmeldelse af: Barok i italiensk og spansk Aandsliv
- Fra Videnskabens Verden (Maj) 466 anmeldelse af: Chr. Blinkenberg: Miraklerne i Epidauros, J.L. Heiberg: En byzantinsk Renaissanceskikkelse, Frederik Poulsen: Delfis arkaiske Skulpturer
C. Krebs: Professor Johannsens Arvelighedslære (April) 318
Lauritz Larsen: Elsebeth (April) 335 digt
Carl C. Lassen: Gustaf Frødings posthuma skrifter (April) 365 anmeldelse
Poul Levin: Harald Bergstedt (Januar) 99 anmeldelse af bogen: Aleksandersen
- Dansk Lyrik (Januar) 105 anmeldelse af Valdemar Rørdam: Udvalgte Digte fra tyve Aar. Axel Juel: I Lykkens Timer. Hans Hartvig Seedorf: Fra Danmark til Dvina. Emil Bønnelycke: Festerne. Kai Hoffmann: Den store Vaar
- Ny Bøger (Februar, April) 200, 375 side 200, anmeldelse af: Selma Lageröf: Bandlyst, Nini Roll Anker: Fru Castrups Datter, Sigrid Undset: De klog Jomfruer, A.C. Andersen: Drømmen, A.C. Andersen: En Septemberdrøm, Harry Søiberg: Lyset. Gunnar Gunnarsson: Edbrødre, Vilhelm Krag: Stenansigtet. Side 375, anmeldelse af: Johannes V. Jensen: Nornegæst, Martin Andersen Nexø: Ditte Menneskebarn II, Georg Nygaard: Ewald Portrætter
- Læsning (Maj) 434 anmeldelse af: Vilh. Andersen: Nordboer, Anatole France: Le petit Pierre, Sophus Michaëlis: Samlede Romaner, J.L. Heiberg: En Sjæl efter Døden, Kai Hoffmann: Blaanende Danmark, Peter Vejrup: Kærlighedens Magt, Antologi: Udvalgte islandske Digte
- Bøger (Juni) 550 anmeldelse af Georg Brandes: Samlede Skrifter I-II, Georg Brandes: Sønderjylland under prøjsisk Tryk, Carl Jacobi: De syv Vise
Louis Levy: Scenisk Nytaar (Januar) 101
- Teater-Dagbog (Februar, Marts, Maj, Juni) 195, 281, 455, 553
- Johannes Poulsen (April) 345
Læser: Wilsons Taler (Februar) 188 anmeldelse
Oluf Madsen: Dansk Kirkesang (April) 351 forfatteren er præst v. Frederikskirken
Sophus Michaëlis: Digte (Februar) 117 digte: Sommer-Sonate. Muserne
L. C. Nielsen: Nytaarsdigt (Januar) 1 digt
William Norvin: Et Brev fra Joh. Th. Lundbye (April) 363
Kristoffer Nyrop: Nogle Ords Historie I Passiar (Januar) II Ballade (April) 46, 329 om ordene Passiar og Ballade
Sigurd Næsgaard: Vilh. Rasmussens børnepsykologiske Værker (Maj) 425
Hans Olrik: Dr. V. Pingel som Lærer i Metropolitanskolen (Juni) 488 undertitel: Brudtrykker af utrykte Barndoms- og Ungdomserindringer
Carl V. Petersen: Til Belysning af Forholdet mellem Kunst og Natur (Maj) 459
Ingeborg Petersen: Kærlighedens Ansigter (Maj) 396 digt
Johan Plesner: Nocturne (Februar) 171 novelle
Qvidam Qvidamsson: Två dikter (April) 357 digte: Julikväll. Final
Knudåge Riisager: Arnold Schønberg (Marts) 246
Edith Rode: De fire Gaver (Februar) 145 dramatik
Edgar Rubin: Harald Høffdings nye Bog (Marts) 239 anmeldelse af: Oplevelse og Tydning
- En ny dansk Filosof og hans Værk (Maj) 413 anmeldelse af: Herbert Iversen: To Essays om vor Erkendelse
Carl Jul. Salomonsen: Dysmorphisme og Sindssundhed (Juni) 516 undertitel: Et Svar til dr.med. Oluf Thomsen
Holger Sandvad: Hungerkongen (April) 315 digt
Jørgen Sandvad: Patrick Macgill (April) 372 undertitel: Hans Betydning som skildrer af Krigen
Chr. Sarauw: Et utrykt Digt af Schiller (April) 359
Robert Schmidt: Anna Larssen (Juni) 528 undertitel: I Anledning af 10-Aaret for hendes sidst Optræden
Amalie Skram: Breve til Bjørnstjerne Bjørnson (April) 295 undertitel: En Række Breve fra Amalie Skram
Erik Stokkebye: Ixionhjulet (Marts) 260 digt
Viggo Stuckenberg: To utrykte Ungdomsdigte (Januar) 28 digte: Til Fanny. Lykken
Walt Whitman: Amerika (Januar) 64 autoriseret Oversættelse af Ingeborg Raunkiær: Jeg kommer fra Paumanok
Andet Halvbind (Juli-December) Side
T. O. Achelis: Det danske Sprog i Nordslesvigs højere Skoler (November) 439
Nina Bang: Tyske Børn (August) 147
Will. Behrend: Musik (Juli, December) 83, 540
- Nutid og Fremtid i Børneforsorgen (Oktober) 296
Viggo Bentzon: Retsideers Nutidskamp (December) 453 Tale af Rektor magn. Professor Viggo Bentzon ved Universitetsfesten den 20. November 1919
Rudolph Bergh: Optegnelser og Indtryk fra Krigsaarene (September, Oktober) 196, 313
C. Blach: Bemærkninger i Anledning af Artiklen "Statssyndikalisme" (September) 249
C. A. Bodelsen: Englændere og Boere i 1919 (November) 443
Georg Brandes: Tidens Tegn (Juli) 1
- Stadigt Jordskælv (August) 93
- Gudstjeneste i Idealernes Tempel (September) 181
- Fremtidsfantasier (Oktober) 269
- Rusland (November) 373
Hans Brix: Holbergs Skueplads (September) 233 anmeldelse af Eiler Nystrøm: Den danske Komedies Oprindelse og J.C. Normann: Holberg paa Teatret
Einar Brünniche: Kunsten og Videnskaben (Juli) 73
Marinus Børup: Syrén (November) 404 digt
Digte (Juli) 46 digte: Foraarsaften. Blomster. Syn. Mødet. Vildmand. Frem! Støtten. Hallucineret. Bekendelse. Et Solsystem. Stemning. Gaden. Staden. Etatsraadens Feberdrøm. I Kamp med Skygger. Skæbne. Tvivl. Tilegnelse
Kristian Elster: Halfdan Kjerulf (September) 240 anmeldelse af Halfdan Kjerulf: Av hans efterladte papirer. I-II
Carl Gandrup: Adoratio (September) 195 digt
Karl Gjellerup: Nogle Breve (November) 407 indledning af Will. Behrend
J. L. Heiberg: Frederik Poulsen, Oraklet i Delfi (Juli) 35 anmeldelse
Hjalmar Helweg: Sjælelivets fysiologiske Variationsbredde (August) 167
Kai Hoffmann: Danmark og Island (Juli) 17 digt
- Min Slægt (November) 377 digt
Helge Holst: Vort fysiske Verdensbillede i ny Belysning (November, December) 380, 474
J. O. Jensen: General Ludendorffs Krigserindringer 1914-1918 (Oktober) 283 anmeldelse
Otto Jespersen: Forskellige Universitetstyper (Juli) 19 Foredrag holdt i Aarhus den 14. Juni 1919
Helge Kiærulff: H. G. Wells og Historiens Dom (December) 524
Poul Levin: Walt Whitmans Digte (September) 267 anmeldelse
- Nye Bøger (Oktober, November) 352, 424 side 352, anmeldelse af Danmark, Land og Folk og Rolandskvadet. Side 424, anmeldelse af Hans Kyrre: M. Goldschmidt I-II, Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende. Sjette Bog. Guds Kværn, Thit Jensen: Den erotiske Hamster, Anton Nielsen: Et Aar, Poul Knudsen: Det store Mørke
- Nogle Romaner (December) 514 anmeldelse af Johannes V. Jensen: Det tabte Land, Emil Bønnelycke: Spartanerne, Krestens Breve. Udgivne ved Valdemar Rørdam, J. Anker Larsen: Bugten, Otto Rung: Paradisfuglen, O. Thyregod: Mod Skumring, Lauritz Petersen: Korsfæstet
- Litteratur-Dagbog (December) 531 anmeldelse af Karl Mantzius: Min Far og jeg, Aage Brodersen: Regndryp, Otto Wang: Ridderen af Montparnasse, Tove Kjarval: Fredløs, C.M. Norman-Hansen: Frilufts-Spil, Sigrid Saabye: Klokker og Kilder, Karl Grabau: Dage og Nætter, Palle Rosenkrantz: Jordskælvet, Xenius Rostock: Den alvidende Kærlighed, Ludvig Hammer: Sønnen fra Poppelhøj, Marinus Borup: Nakjælen, Peter Vejrup: Nye Prosadigte, Louis Moe: Min egen Billedbog
Louis Levy: Teater-Dagbog (Oktober, December) 348, 528
- Mëir Goldschmidt (November) 357 prolog ved Det kgl. Teaters Mindefest
Inga Nalbandian: Tre Digte (November) 421 digte: Maaneskin ved Donau. Skoven. De sorte Nætter
Anton Nielsen: Livets Fylde (September) 215 novelle
Gustav Rasmussen: Litauisk Kultur 447
Vilhelm Rasmussen: Elevers Dom om Fællesskolen (Juli) 56
Edith Rode: Novelle (December) 492 digte: Den unge Piges Forårssang. Valsen. Dåben. Brøden. Det første. Facit. To. In memoriam. Intermezzo. Legen. Afsked
Edgar Rubin: Nordiske Filosoffer 266 anmeldelse af Anathon Aal: Filosofien i Norden
Marcus Rubin: Wilhelm II og Bismarcks Fald (August) 134
Jørgen Sandvad: Krigens Poesi (August) 177 anmeldelse af Digte fra Verdenskrigen
Ingrid Saxtorph: Vers (September) 256 digte: Verona. Ønske. Minde. August. Det ene
Robert Schmidt: Skuespilleren Cajus Bruun - in memoriam (December) 465
C. N. Starcke: Frihed og Samvirke og Nationernes Forbund (August) 154
J. P. Sundbo: Parlamentarismen under Forvandlingens Lov (December) 499
Werner Søderhjelm: Den finska kulturen i Finland (September) 259
Oluf Thomsen: Kunst og Sindslidelse (Juli) 81
Anders Thuborg: Ved Johann Sigurjonssons Død (Oktober) 330 nekrolog
Tilskuer: Udlandet (Oktober, December) 338, 536
C. Ussing: Statssyndikalisme (August) 109
- Svar (se C. Black) (September) 254
C. W. Westrup: Militær Disciplin og militær Retspleje (November) 360