Wikisource:Korrekturlæsning

Fra Wikisource, det frie bibliotek

Wikisource er en samling af kildetekster, et digitalt bibliotek. Har du en færdig tekst liggende klar, kan du lægge den ind, omtrent som hvis du ville oprette en artikel i Wikipedia. Men ofte er det vanskeligt at afgøre om teksten virkelig er "færdig". Normalt vil man tage udgangspunkt i en trykt bog, og forskellige typer fejl kan opstå under afskrivningen. Hvis den slags fejl påpeges eller mistænkes, er man nødt til at finde bogen frem igen for at være sikker, og det kan være omstændeligt, langsomt, dyrt eller af og til praktisk umuligt. Løsningen på dette problem er altid at lave et digital billede af bogsiden. Dette kaldes af og til en elektronisk faksimile. At sikre at den færdige tekst stemmer overens med billederne kaldes korrekturlæsning.

Korrekturlæsning[redigér]

Korrekturlæsning udføres i sidenavnerummet (sider, der begynder med "Side:"). Alle sider i en bog eller andet værk samles på en indeks-side. For at finde sider at korrekturlæse, kan man for eksempel se i kategori:Ikke korrekturlæst, hvori alle sider, som er oprettede, men ikke korrekturlæste findes. Man kan også søge efter indeks på Special:IndexPages. Siderne i sidenavnerummet føres derefter gennem transkludering til hovednavnerummet.

Obs! For at korrekturlæsningsfunktionen skal fungere, kræves det at javascript er slået til i browseren.

Siden[redigér]

Navigering
forrige side
næste side
til sidens indeks
Ved korrekturlæsning vil menulinjen have nogle ekstra knapper
Viser eller skjuler sidehoved og sidefod. I disse felter placeres tekst, som ikke hører til selve kildeteksten og ikke skal transkluderes. Det kan f. eks. være sidetal.
Zoomer ud
Nulstiller zoom til den oprindelige størrelse
Zoomer ind
Skifter mellem en billedplacering til højre for teksten og oven over teksten

Tips og gode råd[redigér]

 • Delte ord skrives sammen. Hvis et ord er delt ved et sideskift, bruges skabelonerne {{Bindestreg1}} og {{Bindestreg2}}. Hvis f. eks. ordet "halvdel" er blevet delt med "halv-" på en side og "del" på den næste, bruges {{bindestreg1|halv|halvdel}} på første side og {{bindestreg2|del|halvdel}} på næste.
 • Behold linjeskiftene i den oprindelige tekst, og gendan dem efter, at de delte ord er skrevet sammen. Det gør det lettere at sammenligne teksten med billedet, og så bliver det lettere for den næste person at korrekturlæse siden.
 • Nyt afsnit markeres med en tom linje. Denne tomme linje skal også lægges ind, når det nye afsnit begynder på næste, i dette tilfælde gøres det med skabelonen {{nop}}.
 • Ændr ikke andet end entydige stavefejl i teksten og ret aldrig indholdsfejl. Disse rettelser kan markeres med {{Rettelse}}.
 • Tekst, som ikke direkte hører til selve kildeteksten, som f. eks. sidetal, sidehoveder og lignende, fjernes eller placeres i hhv. sidehoved eller sidefod, som ikke transkluderes til hovednavnerummet.
 • Fodnoter, som strækker sig over flere sider, kan gengives ved at anvende <ref name="eksempel">eksempelnote start</ref> på den første side og <ref follow="eksempel">eksempelnote fortsat</ref> på den næste eller de følgede sider.

Status[redigér]

Valideringsprocessen på wikisource har fem niveauer:

Uden tekst
tom side Ikke korrekturlæst Korrekturlæst Valideret
Problematisk


De første tre er den normale vej:

 • Ikke korrekturlæst er udgangsværdien. (Se alle sider.)
 • Korrekturlæst betyder korrekturlæst af mindst en person. (Se alle sider.)
 • Valideret betyder korrekturlæst af to personer. Den tilhørende knap er kun tilgængelig, hvis siden allerede er blevet korrekturlæst af en anden. (Se alle sider.)

Derudover,

 • Uden tekst er for tomme sider og andre sider, der ikke behøver korrekturlæsning. (Se alle sider.)
 • Problematisk indikerer at der er et problem, der fordrer diskussion. (Se alle sider.)

Avancerede funktioner[redigér]

Læg et nyt værk op[redigér]

Læg filerne op[redigér]

Det første trin er at lægge de indskannede billeder op. Det gøres på Wikimedia Commons. Man kan enten lægge dem op hver for sig eller samlet i en djvu- eller pdf-fil. Filerne bør navngis på en sådan måde at det er tydeligt hvad de indeholder. Det er også en god ide at samle siderne i en underkategori til Commons:Category:Scanned Danish texts.

For tips til håndtering af djvu-filer, se Help:DjVu files på engelsk Wikisource.

Indeksside[redigér]

For at kunne bladre gennem siderne, kræves en indeksside, som angiver billedernes rækkefølge. Som et eksempel på en indeksside, hvor billederne er lagt op som enkeltfiler, se Indeks:Historisk Børne-Lærdom 1836.

pagelist-kommandoen[redigér]

På indekssider for djvu-filer anvendes <pagelist/> til at linke til siderne. Navnet på indekssiden skal være præcist til djvu-filens navn, f. ex. Indeks:Mogens og andre Noveller.djvu.

Syntaks
<pagelist from=X to=Y Z=foo AtoB=bar />

hvor X, Y, Z, A, B er sidenumre.

"from...to"-parametrene definerer et sideinterval. (Standard er at alle sider oplistes. Parametrene behøves kun når det kun er en del af djvu'en som skal anvendes.)

Eksempel:

<pagelist from=10 to=100 />

"AtoB"-parameteren angiver en speciel stil for et sideinterval. Stilparametre kan også gives til en enkelt side. Tilgængelige stile er: "roman" (romertal med små bogstaver), "highroman" (romertal med store bogstaver), "empty" (siden linkes ikke). Anden tekst vises som sidelinks.

Eksempel:

<pagelist 1to10="roman" 11="Forord"/>

I dette eksempel, er '1to10' et interval och '11' er en enkelt side.

Det er muligt at definere overlappende intervaller eller at modificere en enkelt side inden i et interval. Eksempel:

<pagelist 1to5="empty" 3to10="roman" />

Nummerering: hvis et tal gives som et parameter til et sidenummer, nulstilles sidetallene til denne værdi. Eksempel:

<pagelist 1to10="roman" 11=1 />

Klar til korrekturlæsning[redigér]

Nu kan de sider, der linkes til fra indekssiden korrekturlæses. Den korrekturlæste teksten kan derefter inkluderes på værkets side i hovednavnerummet.

Se også[redigér]

Alle indekssider kan ses på Special:IndexPages, hvor det også vises hvor langt korrekturlæsningen er nået vha. farvekoder.

Transkludering[redigér]

Siderne kan transkluderes til hovednavnerummet vha. kommandoen <pages/>, som også opretter links til korrekturlæsningssiderne med sidetal taget fra indekssiden.

Syntaks

Hvis det er et djvu- eller pdf-indeks, skal parametrene være heltal:

<pages index="Mogens og andre Noveller.djvu" from=100 to=200 />. 

Hvis indekssiden er opbygget vha. enkeltbilleder, skal parametrene være sidenavne:

<pages index="Historisk Børne-Lærdom 1836" from="Historisk Børne-Lærdom 1836 01.jpg" to="Historisk Børne-Lærdom 1836 24.jpg" />. 

Transkludering af afsnit er muligt for første og siste side:

<pages index="Mogens og andre Noveller.djvu" from=100 to=200 fromsection=afsnit2 tosection=afsnit1 />.

Delvis transkludering[redigér]

Hvis et logisk afsnit, som f. eks. et kapitel, slutter midt på en side, kan det blive nødvendigt at transkludere kun den relevante del af siden. Dette kan gøres ved at anvende Labeled Section Transclusion (LST). Man afmærker to eller flere deler af siden (f. eks. slutningen af Del I og starten på Del II). Når siden skal transkluderes, anvendes kun den relevante delen af siden ved at anvende LST-syntaks.

Indsæt følgende syntaks i den korrekturlæste tekst for at afmærke afslutning af Del I og starten på Del II (når begge er på samme side):

 • <section begin=afsnit1 />[Her er Del I]<section end=afsnit1 />
 • <section begin=afsnit2 />[Her er Del II.]<section end=afsnit2 />

De anvendte afsnitsnavne bruges så i pages-kommandoen som i eksemplet ovenfor.

Statistik[redigér]

En tabel over den historiske udvikling af korrekturlæsningen på Wikisource findes på Wikisource:Statistik.

En side med statistik over korrekturlæsning på alle sprogversioner af Wikisource findes på toolserveren.

Se også[redigér]