Wisbechs illustrerede Almanak

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Wisbechs illustrerede Almanak

Udgivet af Brødrene Wisbech, Kolding.

Udkom første gang 1852 for året 1853.

1853[redigér]

1854[redigér]

1855[redigér]

1856[redigér]

1857[redigér]

1858[redigér]

1859, 7. Aargang[redigér]

1860[redigér]

1861[redigér]

1862[redigér]

1863[redigér]

1864[redigér]

1865[redigér]

1866[redigér]

1867[redigér]

1868[redigér]

1869[redigér]

1870[redigér]

1871[redigér]

1872[redigér]

1873[redigér]

1874[redigér]

1875[redigér]

1876[redigér]

1877, 25. Aargang[redigér]

Prolog. 25aars Jubilaren. Af Camillo Bruun.

Danmark 1877. Af Camillo Bruun.

Thor. Genrebillede. Af Carl Andersen.

Klavs Madsen og hans Patron. Æventyr [digt] af Erik Bøgh.

Skatholm. Af Vilhelm Bergsøe.

Blandinger.

Om Arbejde. Et Foredrag holdt i "Arbejderforeningen af 1860" af Prof. R. Nielsen.

En Mand i Lænke. (Fortælling af Carit Etlar).

Mogens Rud. (Af Beatus Dodt).

Blandinger.

2 Landjunkere. [Vittighedstegning].

Professor Rasmus Nielsen. Af Christen Møller.

Mølletårnet. Af Mogens Gynge.

Skæbnens Veje. [Silhuetbilleder med vers].

Jægeren og Vogterdrengen. [Vittighedstegning].

1878, 26. Aargang[redigér]

Lidt om Biavl. Af C. T. Nyegaard, Gartner.

Til det danske Folk. Digt af Mads Hansen.

Præstens Sommerpærer. Af Dr. H. (Hother Tolderlund).

Bølgegang. Digt af Christopher Boeck.

Blochs Maleri: Hans Tavsen, som beskytter Biskop Joakim Rønnov. Af Ludvig Wagner.

Sølvskibet. Af Holger Drachmann.

Digteræmner. Af Christopher Boeck.

Strøtanker.

Belejringen. (Af Beatus Dodt).

Ved Søen. (Genrebillede. Af Carl Andersen).

Den fattige Tjenestepiges Drøm. Digt af Carl Andersen.

Den landflygtige Skrædder. (Af Knud Skytte).

To Damer. [Vittighedstegning].

Den hvide Pige. Et møensk Sagn. Digt af Mogens Gynge.

Strøtanker.

Et Bidrag til at forædle og formere Kartoflerne samt til at indskrænke Kartoffelsygen. Af H. G.

1879[redigér]

Uddrag af Overlæge Brandes' Skrift om Brug og Misbrug af spirituøse Drikke. (Udkommet paa C. A. Reitzels Forlag i Kjøbenhavn. 72 Sider. Pris 80 Øre.)

Hilsen til Aaret, ved Løvspringstid. Digt af Camillo Bruun.

Kjærlighed. Digt af Chr. Richardt.

Mesters Ring. En historie af Carit Etlar.

Agentens Overmand. Af H. F. Ewald.

Peder Vessels Ungdom.

Adam Öhlenschlæger. Digt af Christopher Boeck.

Tre Billeder af Luthers Liv. Af Ludvig Wagner.

Fra Arkæologiens og Spiritismens Overdrev. (Et Foredrag for dannede Mennesker). [Signeret: Drukkenbolthusgade i Maj 1878. Svamp, Professor i Glasstronomi].

En Distanceblænder. Digt af C. S.

Indvielsen af Kjøbenhavns Universitet. Med et Træsnit efter Marstrands Maleri i Festsalen. Af Ludvig Wagner.

[Vittighedstegning].

Hyrdedrengens Æventyr. Af Knud Skytte.

Rødhoved. Islandsk Folkesagn. Fra Islandsk ved Carl Andersen.

En hemmelig Forlovelse.

---

Biskop Gunner og hans Ven. Af Thomas Lange.

Per Madsen og Herremanden. Af H. J. Guldberg.

1880, 28. Aargang[redigér]

Nytarshilsen til dem derovre. Digt af Camillo Bruun.

Kort Oversigt over de vigtigste Fodermidler, deres Bestanddele og Hovedegenskaber. 94de Fortsættelse af økonomiske Anmærkninger fra det kongelige Danske Landhusholdsningsselskab, Landbefolkningen især til Tjeneste. Af P. Jessen.

Kysthospitalet paa Refsnæs. Af E. C. Glumsøe.

Det nye Aar. Digt af Christopher Boeck.

Da Gai løb bort. En Fortælling af Carit Etlar.

Misforstaaelse. [Vittighedstegning].

Posekigerkrigen i Riisby. Af H. F. Ewald.

[Vittighedstegning].

Rosenborg Slot og dets Minder. Af Carl Andersen.

Dreven af. Af Holger Drachmann.

[Vittighedstegning].

Roms Katakomber. Af Ludvig Wagner.

Den Stærkeste. Fortalt af Chr. Vestergaard.

[Vittighedstegning].

Hvorledes Kresten kom frem. En Historie fra gamle Dage af H. J. Guldberg.

[Vittighedstegning].

1881[redigér]

Det nye Aaar. Digt af O. M. Møller.

En sand Historie. Frit gjengivet. Af Elisabeth Martens.

Gjøde Lavmandsen og hans Datter. Af Joh. Petersen.

Tre Aar. En Fortælling af H. F. Ewald.

En Vandring med Døden. Af Svend Trøst.

Skovhuggeren. Digt af C. Thiess.

Linieskibet "Prinds Christian Frederik". En Fortælling af P. P.

En stærk Mand. Af Mads Hansen.

Paa Sessionen. [Vittighedstegning].

Johannes Evald. Digt af Christopher Boech.

Et Offer. Af Henning Fox.

Tidlig moden. [Vittighedstegning].

En lille Udflugt i Verdensrummet. Af Johannes Holst.

1882, 30. Aargang[redigér]

Ved Aarsskiftet. Digt af Carl Andersen.

En højtstaaende Medbejler. Fortælling af Andreas Beiter.

Jyllands Nordvestkyst. Af C. Jagd.

Kaffen og Kaffetræet. Efter forskjellige Kilder, ved. A. P. E. Tøepfer.

Merkantil Erotik. Digt af Christopher Boeck.

Kong Bram. Genrebillede af Carl Andersen.

Sten Stensen Blicher, født den 11te Oktober 1782. Digt af Christopher Boeck.

Svar paa Tiltale. [Vittighedstegning].

Et Museum. Af Henning Fox.

Den lille Tysker. En Historie fra 1864.

En ugrundet Klage. [Vittighedstegning].

Fuldblods Resonnement! [Vittighedstegning].

Vort Forsvar. Et Foredrag af Kommandør i Flaaden Wm. Carstensen.

Om Folkelæsning. Af G. Aarslev.

---

Præsten i Truelse. Af H. F. Evald.

Hr. Vifferts Skimmel. Af Alexander Schumacker.

Tante Barbara. Af Ludvig Wagner.

Tetete. Af Henning Fox.

1883, 31. Aargang[redigér]

Ved Aarsskiftet. Digt af Carl Andersen.

Fru Rigborg. Af H. F. Ewald.

Den gamle Fruerstue. Af Henning Fox.

Min bedste Ven. Af Elisabeth Martens.

Stanley. Af Ludvig Wagner.

Blandinger.

Høje-Møen. Ved Karl Theisen.

En Svanesang. Digt af Johs. Paulsen.

Fra Gaden. [Vittighedstegning].

Stjærneskud, fortalt af Birger Hansted.

Gjedden. (Jydsk Folkeæventyr, gjenfortalt af Jens Kamp).

Det gamle Monument paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia. Af V. Vaupell.

Jagtfalken.

Han plejer dog eller altid at komme forbi paa denne Tid. [Silhuetbillede].

Forsvarskraftens Størrelse. Af Kaptajn i Ingeniørkorpset Nøkkentved.

Gødningsstofferne og deres Anvendelse.

1884[redigér]

Indhold efter indholdfortegnelsen:

Aarets Almanak.

Markedsfortegnelse.

Om Forbedring af Enge.

Praktiske Raad.

Ved Aarets Gry. Digt af Carl Andersen.

Falkens Bytte. Fortælling af Martin Kok, med 7 Billeder af Knud Gamborg.

Strøtanker. Af Martin Kok.

Skagen, med Billede af Vilh. Groth, af H.

Mindestøtten for Hans Krüger. Digt af O. C. Molbech.

En Roman i Klitten. Fortælling af Holger Drachmann, med 5 Billeder.

Vilkjælderen. Et Sagn af N. P., med 3 Billeder

---

Gjengjæld. Fortælling af M. M., med 9 Billeder af Knud Gamborg.

Fra Omegnen af Randers med Billede, af A. Schovelin.

Tro til Døden. Fortælling af Birger Hausted, med Billeder af Chr. Blache.

Dronning Elisabet af Danmark, af Ludvig Wagner.

Thealyst. Fortælling af P. P., med 7 Billeder af Knud Gamborg.

En Landsby-Tragedie. Fortælling af H. F. Ewald, med 6 Billeder.

Et Sendebrev. Digt af Martin Kok.

---

Nakkehoved. Skizze af Elisabeth Martens, med 5 Billeder af Knud Gamborg.

Ludvig Holberg. Digt af Christopher Boek, med Portræt.

Bodsprædikanten. Fortælling af Emanuel Henningsen, med 6 Billeder.

Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllemborg med 2 Portræter. Johanne Luise Heiberg med Portræt, af L. Schrøder.

For to hundrede Aar siden, af M. Mørk Hansen.

Fra Bornholms Sydost- og Vestkyst, af Glistrup, sidste med Billede af J. H. Brandt.

Veirspaadomme.

Bekjendtgjørelser.

1885, 33. Aargang[redigér]

Indhold efter indholdfortegnelsen:

Aarets Almanak.

Markedsfortegnelse.

Om Komælkens Betydning som Fødemiddel for Mennesker.

Pehr Henrik Ling, samt noget om Legemsøvelser, af Ernst Trier.

Kjærlighed og Grøntsager, Fortælling af J. Dilling.

Tre Løfter, Fortælling af Martin Kok.

Hvad kan ikke Fanden hitte paa? Eventyr af Jens Kamp.

Svend Trøst Nr. 2, Digt af Martin Kok.

---

Klosterjomfruen, Fortælling af M. Henchel.

Blomster, Digt af O. C. Molbech.

En Søn, Fortælling fra Nordamerika af Joakim Reinhard.

Sirenen, af Carl Ewald.

Koldinghus, af Ingvar Bondesen.

Guldbægeret, af Carl Andersen.

Vesterborg, af L. Schrøder.

---

En Solstraale, af O. C. Molbech.

Hammershus, en Skitse af Theodor Siersted.

Teplanten og Teen, ved Toepfer.

30 Potter Reier, Fortælling.

Et Offer, Fortælling af Andreas Beiter.

Heraldisk ABC af K. Theisen.

Veirspaadomme og Bekjendtgjørelser.

1886[redigér]

1887[redigér]

1888[redigér]

Indhold ifølge Fyns Stiftstidende 13-8-1887, side 2: Af de Forfattere, der have ydet Bidrag til Almanaken, skulle vi nævne Ingvar Bondesen, E. Blaumüller, Jacob Paulli, Magdalene Thoresen, Nicolaj Bøgh, A. Langsted, A. Schmidt, Knud Skytte, Axel Thies, J. Davidsen, Rud. Schmidt og F. O. Andersen.

1889[redigér]

1890[redigér]

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

En bekymret Vælger, Digt af C. Hostrup. Med Illustration af Hans Tegner.

Min første Tjeneste, af Knud Skytte. Med Illustrationer af Axel Thiess.

Landsbyens Dronning, af Henrik Pontoppidan. Med Illustrationer af Otto Petersen Balle.

Svenden Giacomo, af E. Skram. Med Illustrationer af O. P. Balle.

Bonden og Kong Valdemar, af Jens Kamp. Med Illustrationer af Niels Wiwel.

En Juleaften, af F. O. Andersen. Med Illustrationer af Axel Thiess.

Frederik den Tredie besøger Jesper Brochmand, Digt af Vilhelm Bergsøe. Med Illustration efter Carl Blochs Billede i Universitetets Solenitetssal.

Sælhundepigens Hævn. Et Sagn fra Færøerne. Med Illustrationer af Axel Gjödesen.

Else Pogvisk, af M. Henckel. Med Illustrationer.

Prøve paa Nutids Folkedigtning, af Marie Villadsen.

Du stille, milde Lørdagskvæld. Digt af Nicolai Bøgh. Med Illustration af Niels Wiwel.

Kejserprindsen, af Adolf Langsted. Med Illustrationer af Carl H. F. Schmidt.

Et Par Smaabilleder fra Frederiksbergby for 60 Aar siden. Med Illustration af Otto Petersen Balle.

Sofie Brahe. Med Illustrationer.

Bernhard Severing Ingemann, af Sigurd Müller. Med Illustrationer.

Tre Gange mødt. Fortælling af Magdalene Thoresen. Med Illustrationer af Hans Tegner.

Brygger Carl Jacobsen. Med Illustration.

Historien om Frederik. Med Illustrationer af Niels Wiwel.

Humoristisk, af Axel Thiess, Niels Wiwel m. fl.

1891[redigér]

1892[redigér]

1893[redigér]

Indhold ifølge indholdsfortegnelsen:

Bombardérbillen. En populær Artikel af E. Toepfer.

Nytaars-Ny. Digt af Magdalene Thoresen med Vignet af H. P. Lindeburg.

En Stoiker. Novelle af S. Schandorph, ill. af H. P. Lindeburg.

Kjærestens Blomst. Fortælling af Carit Etlar, ill. af V. Jastrau.

Drengen og Herremanden. Skjemte-Æventyr af Jens Kamp, ill. af Axel Thiess.

Snogle-Lars hos Politiet. Skitse.

Tordenskjolds Død. Digt af Pastor Edv. Blaumüller til et Maleri af Prof. V. Rosenstand.

Lars Hestgardisk og Jens Fisker. Fortælling af Svend Ellekilde, ill. af Alex. Svedstrup.

Lellinge Aaløb. Efter et Maleri af Viggo Langer.

En self-made man. Humoristisk Tegning af Axel Thiess.

Vejrspaadomme for 1893.

Fredensborg. Skitse af Vilh. Rohlfs med nogle Portrætter.

Storfyrstinde Paul og Prins Albert Victor. Minderune af Herman Bang med 2 Portrætter.

Paa Barselvisit. Digt af Elith Reumert, ill. af O. P. Balle.

Kongens bedste Mand, Fortælling af M. Henckel, ill. af H. P. Lindeburg.

Et Møde. Fortælling af Henrik Pontoppidan, ill. af O. P. Balle.

Eleonore Kristina Ulfeldt. Livsbillede fortalt af Adolf Langsted, ill. af Carl H. F. Schmidt.

Den fangne Lærke. Digt af Jenny Blicher, ill. af O. P. Balle.

Abul Kassans Løn. Sagn ved Jakobe, ill. af Carl H. F. Schmidt.

En Brandstifter. Fortælling af Carl Evald, ill. af Axel Thiess.

Tre Festaftener. Skitse af J. E. Futtrup, ill. af O. P. Balle.

Fra Brystsygestationerne. Rejseskitse af Fritz Zepelin.

En Nytaarsaften. Skitse af F. O. Andersen, ill. af Axel Svedstrup.

1894[redigér]

Indhold efter indholdsfortegnelsen:

-- ark A og B

Den Krumpuklede, Fortælling af Carit Etlar, illustr. af V. Jastrau.

Det gamle Kort, Fortælling af Rose Bruhn, ill. af Carl H. F. Schmidt.

Lars Husar, Fortælling af Børge Janssen, ill. af V. Jastrau.

De talende Stene, Digt af Adolf Langsted, med en Vignet af V. Jastrau.

-- ark C

Jesu Billed, Kultegning af Fru Elisabeth Jerichau Baumann.

Eli Klostergaard, Fortælling af Peder M. Møller, ill. af H. P. Lindeburg.

Napoleons Endeligt, frit efter J. de Saint-Amand.

-- ark D og E

St. Hans Aften, Fortælling af Fridtjof Bon, ill. af H. P. Lindeburg.

En sand Historie, Rejse-Erindring af Charlotte Bournonville, ill. af V. Jastrau.

En Spillefugl, Skitse fra Monte Carlo af Fritz Zepelin, ill. af Carl H. F. Schmidt.

-- ark F

Fra Jesuitternes Lejr. Oplevelse fra Rom af J. Blicher-Clausen, ill. af V. Jastrau.

Al Guds Skabning er god. Persisk Legende.

Parti fra Furesø, af Viggo Langer.

Altid frejdig, Tegning af Carl Thomsen.

-- ark G

Den Stærkeste, Skitse af Jakobe, ill. af Carl H. F. Schmnidt.

Et Besøg paa Ny Carlsbergs Glyptothek, Skildring af Johanne Futtrup, med nogle Illustrationer.

Julesang, af Børge Janssen.

Raadvad-Dam, Tegning af H. P. Hansen.

Den blindes dag.

Husflid.

Fra Skaane. Skitse af David Schjær, ill. af H. P. Lindeburg.

-- ark H

Vivia Pulcheria. Romersk Fortælling af P. Mariager, ill. af Carl H. F. Schmidt.

Humoristisk (spredt om i Bogen), af Axel Thiess.

1895[redigér]

Indhold efter indholdsfortegnelsen:

-- ark A

Mads Knap tilsøes, Fortælling af Carit Etlar, illustr. af Niels Wiwel.

Peder Sille. Skitse af Børge Janssen, ill. af H. P. Lindeburg.

En vild Ægtemand og en tæmmet dito. To humoristiske Tegninger af Axel Thiess.

-- ark B

En Himmelhund. Historie af S. Schandorph, ill. af H. P. Lindeburg.

-- ark C

Om Slanger og Slangetilbedelse. Fortalt af missionær Pastor Kofoed.

Det nye Magasin du Nord, med Illustration af Poul Fischer.

Gjemt og glemt. En Soldaterhistorie af Løjtnant H. Jul. Rasmussen, ill. af Niels Wiwel.

-- ark D

David og Goliath, Fortælling af M. Henckel, ill. af H. P. Lindeburg.

Novembernatten 1893. Digt.

-- ark E

Alperoser. Ludvig af Baierns Kjærligheds-Saga, af Joseph Bajovar.

Fa'r kommer hjem! Efter et Maleri, af Viggo Langer.

I Kildetiden. Efter Maleri, af Eduard Lehmann.

Ole Stenløse og Kresten Spegelaars Enke. Tegning af Niels Wiwel.

-- ark F

Juleroserne. Skitse af J. Blicher-Clausen, ill. af V. Jastrau.

Kapellet i Urskoven. Skitse af Franz v. Jessen, ill. af V. Jastrau.

-- ark G

Ensom, men ikke ene. Historisk Skitse af Adolf Langsted.

En mærkelig Sommerfuglelarve. Et Billede fra Insektverdenen af E. Toepfer.

Før og nu, Digt af Elith Reumert.

-- ark H

Marguerite. En kjærlig Tanke af "En af Menigheden", ill. af Carl H. F. Schmidt.

1896[redigér]

Indhold efter indholdfortegnelsen:

Prinsen og Musereden. Et Eventyr af L. Budde ill. af H. P. Lindeburg.

Firkløveret. En Historie fra Krigen af Oscar Madsen ill. af Viggo Langer.

Den gamle Nøddeknækker. Et Eventyr af Edv. Blaumüller, ill. af H. P. Lindeburg.

Et Blodvidne. Et Digt af Adolf Langsted, ill. af Wiwel.

Kristian IV's første Dom. Historisk Fortælling af M. Henchell, ill. af H. P. Lindeburg.

En Kongeørn. Skitse af Jakobe, ill. af Axel Thiess.

Trojas Undergang, frit efter Virgils Æneide.

Smedens Kat. En Humoreske af H. R.

Forladt Mand. Fortælling af Magdalene Thoresen, ill. af Niels Wiwel.

Gaase-Jenses Guldbryllup. En Humoreske af H. R.

Jærnmasken. Romantisk Fortælling af Adolf Langsted, ill. af H. P. Lindeburg.

Blodhævn. En Skitse af Fritz de Zepelin, ill. af V. Jastrau.

Den russiske Czarhymne ved Thor Lange.

Grevindens Besøg i Præstegaarden. Digt af Fru Lenngren.

Jesper Brøndgravers Juleaften. En Julefortælling af Børge Jansen, ill. af Niels Wiwel.

Den gamle Fabriksklokke. Et Sagn ved Rose Bruhn, ill. af B. Knutzon.

Tabordnis Hævn. En Tragie Komedie af Catulle Mendès med en Vignet af V. Jastrau.

Hvorledes Vintergjækken blev til. Et Sagn af Geriolles, ill. af Carl H. F. Schmidt.

1897[redigér]

Indhold efter indholdfortegnelsen:

Z. N., Ved Aarskiftet. Digt. Med Vignet af Carl H. S. Schmidt.

Carit Etlar, En Lysttur med "Caledonia". Med Tegninger af N. Wiwel.

C. R., Fra en svunden Tid. Med Tegn. af samme.

N., Embedsiver. Med Tegn. af Alfr. Schmidt.

Hans Rasmussen, Den store Manddrukning. Med Tegn. af Viggo Langer.

H. R., "Cirka". Med Tegn. af Alfr. Schmidt.

Danholm Nielsen, Anders Skrald, Fortælling. Med Tegn. Alfr. Schmidt.

Zakarias Nielsen, Herrens Bøn, Fortælling. Med Tegn. af Carl H. S. Schmidt.

Josef Møller, Ved din Dør, Digt. Med Billede.

Peder Jacobsen Slemløse, Vejrvarsler og Spaadomme.

---

R. Børup, Chr. P. Jacobsen, en Levnedstegning. Med Portræt.

Peder R. Møller, Øhlenschlæger, Fortælling. Med Tegn. af Viggo Langer.

Edv. Egeberg, Gennem Dalarne. Med 4 Billeder.

Ingvor Bondesen, Kongen, en Fortælling. Med Tegn. af Poul Steffensen.

Forebyggende Middel, Tegning af Axel Thiess.

---

Dr. N., Fra det usynliges Verden. Med Portræt af Pasteur.

Fritz de Zepelin, En Juleaften i Rom. Med Tegn. af Poul Steffensen.

Børge Janssen, Vort Land, vor Mor! En Historie om Fædrelandskærlighed. Med Tegn. af Svend Rønne.

Elfride Fibiger, Fra 1864. Fortælling. Med Tegn. af Carl H. S. Schmidt.

Fra Møens Klint, Tegning af Viggo Lange.

Poesi og Prosa, Tegn. af Axel Thiess.

---

N., Voksen. Med Tegn. af A. M. Gilbert Jespersen.

Alfred Ipsen, Christian Winther. Med Portræt.

Adolf Langsted, Kapergasten. En Novelle med historisk Motiv. Med Tegn. af Louis Moe og A. M. Gilbert Jespersen.

S. Schandorph, Tisvilde. Med Tegn. af Viggo Langer.

And. J. Eriksholm, Andagt, Digt.

1898[redigér]

Indhold efter indholdfortegnelsen:

Peder R. Møller: Ved Aarsskiftet. Med Tegning af A. M. Gilbert Jensen.

Gustav van Telje, Den første i Rækken. Med Tegninger af Carl H. F. Schmidt.

En Hædersmand, Tegning af Axel Thiess.

Niels R. Egebjerg, Mads Jensens Risbunke. Med Tegninger af N. Wiwel.

Fritz de Zepelin, Heksen. Skizze. Med 4 Billeder.

Vejr og Vind. Tankekorn.

I Landsbyen. Tegning af Viggo Langer.

Gravpoesi for to Hundrede Aar siden.

Otto Sommer, Æventyrlige Rejser, Skildring fra Begyndelsen af Hundredaaret. Med Tegninger af Louis Moe og Viggo Langer.

---

Holm Hansen, "E Wiborre Bisp", Fortælling fra Jyllands Vestkyst. Med Tegninger af H. P. Lindeburg.

Hans Rasmussen, Leonora Christinas Grav. Med Gengivelse af et Fotografi af Ligstenen.

Zakarias Nielsen, En Kamp. Digt. Med Tegninger af Poul Steffensen.

Anton Andersen, Prinsessen og Varulven. En Æventyr for de unge. Med Tegninger af A. M. Gilbert Jespersen.

Fra det fjerne Vesten, Tegning af Alfr. Schmidt.

---

Børge Janssen, Ølandsmænd. Fortælling. Med Tegninger af Svend Rønne.

Jydske Sagn om Sortedøden. Med Tegninger af Carl H. F. Schmidt.

Alfred Ipsen, Sommervandring. Digt.

Fra Frederiksværk. Tegning af Viggo Langer.

L. Budde, Hvordan Barnet fik sin Faders Ansigt at se. Med Tegninger af Poul Fischer.

C. R., Med Dagvogn. Med Billede efter et Maleri af R. Chritiansen.

Den forstenede Skov i Arizona.

---

U. Birkedal, Et Blodvidne. Med 3 Billeder.

Ferd. Petersen, Jette stuen i Ullershøj. Med Tegninger af Fred. Larsen.

1899[redigér]

1900[redigér]

1901[redigér]

1902[redigér]

1903[redigér]

1904[redigér]

1905[redigér]

1906[redigér]

1907[redigér]

1908[redigér]

Redigeret af Zakarias Nielsen.

Indhold efter indholdfortegnelsen:

Ungdom. Digt af Alfr. Ipsen. Med Tegn. af Luplau Janssen.

Helligdomsgang. Fortælling af Thyra Jensen. Med Tegninger af Luplau Janssen.

Fra Liltved. Tegn. af A. Chr. Andersen-Thisted.

Min Gedepasser, Skitse fra Grønland af Pastor -d-d. Med Tegn. af Sig. Olrik.

Paa Havet. Tegn. af N. Wiwel.

Hvordan Jensen fik baade Kone og Barn. Fortælling af Erich Erichsen. Med Tegninger af Chr. Andersen-Thisted.

Kassepassiar. Digt af Peder R. Møller, til Træsnit efter et Maleri af Wenzel Tornøe.

Den tapre Landsoldat. Skitse af Holger.

Fra gamle Dage. Fortalt af S.P.J. Med Tegn. af Balder Knutzen.

I Jernbanevognen. Humoristisk Billede af N. Wiwel.

---

Klaus, Sommerskitse af Edv. Egeberg. Med Tegninger af Paul Fischer.

En Squawmand. Skildring fra "Kolandet" af M. Sørensen. Med Tegninger af Balder Knutzen.

Grubleren. En Fortælling af Karl Christensen. Med Tegn. af Poul Steffensen.

Spanierinden. Romantisk Fortælling fra gammel Tid af Axel Moe. Med Tegninger af N. Wiwel.

---

Den onde Dronning. Bibelhistorisk Fortælling af Alfred Lind. Med Tegninger af Sigurd Olrik.

Aarets Madtro og Madskik. Skitse af Christine Reimer.

Præstesønnens Historie, fortalt af ham selv, ved Anton Andersen. Med Tegninger af Paul Fischer.

Min Skovsø. Digt af Thor Lange. Med Tegn. af A. Chr. Andersen-Thisted.

Den nye Løjtnant, Skitse af Holger Ulrichsen.

---

For hundrede Aar siden. Historisk Skitse af J. V. Christensen. Med 6 Billeder.

Fra Gadelivet i Rom. Skitse af Zakarias Nielsen. Med 3 Billeder.

1909[redigér]

1910[redigér]

1911[redigér]

1912[redigér]

Mod Vinteren. Digt af Kristian Østergaard. Med Tegning af Niels Wiwel.

Den stærkeste. Fortælling af Alfr. Kristensen. Med Tegninger af Poul Steffensen.

Peter Lassen fra Sacramento. Skitse ved P. Martinussen. Med Billeder.

Opmuntring. Tegn. af Sigurd Kristensen.

Hønseliv. Eventyr med Tegning af Sigurd Kristensen.

Nogle historiske Minder fra det nordlige Fyn. Af Christine Reimer. Med Billeder.

Rimede Ansøgninger. Ved P. M.

Middagshvile. Træsnit efter Maleri af H. Brasen.

Et Jærtegn. Skitse af Axel Thomsen.

En Fornøjelsestur. Tegn. af Sig. Kristensen.

---

Ved Marokkos og Jyllands Kyster. En Sømandshistorie, fortalt af Otto Sommer med Tegninger af Thorv. Møller.

Et Møde mellem Skottefruen og Bothwell. Historisk Fortælling af Rose Bruhn. Med Billeder, deriblandt to Tegninger af Caroline van Deurs.

Stilhed. Digt af Thor Lange. Med Digterens Billede.

Fruens Karet. Fortælling af P. E. Benzon. Med Tegninger af Sigurd Olrik.

Tro i Liv og Død. Et midtjydsk Sagn ved S.

---

Hestehovederne i Køln. Fortalt af Thit Jensen. Med Tegninger af Gustav Fenger.

Den nyere Histories største Rædsel. Historisk Skildring af J. V. Christensen. Med Billeder.

Julen i Valley Forge. Skitse af P. A. Rosenberg. Med Billeder.

Konditordrengen. Billede med Vers.

---

Fru Parkinson mellem Menneskeædere. Fortalt af J. M. Med Billeder.

Sort Kokarde. Fortælling af Balder-Knutzen. Med Tegninger af Forfatteren.

Til Eftertanke.

Fra Forstaden St. Philippa i Nizza. Efter Vandfarvemaleri af Thor Lange.

Mammut-Hulen i Kentucky. Skildring med Billeder.

1913[redigér]

1914[redigér]

1915[redigér]

1916[redigér]

1917[redigér]

1918[redigér]

1919[redigér]

1920[redigér]