Danske Digtere 1904/Forord

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Gyldendalske Boghandel / Nordisk Forlag København — Kristiania


Danske_digtere_1904.djvu Danske_digtere_1904.djvu/9 Forord

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Nærværende studie over moderne dansk litteratur har ikke til hensigt at gi noget fyldigere, endsige noget udfyldende billede af denne litteraturs rige mangfoldighed. Af de mange hver især betydelige eller i ethvert fald interessante kunstnere, den eier, har jeg gjort et forholdsvis knapt udvalg, der måske vil forekomme ret vilkårligt. Hvad jeg har havt til mål, det er, at de personligheder, hvoraf jeg har prøvet at gi en blyantstegning, skulde repræsentere så karakteristiske eiendommeligheder hos moderne danske kultur, at der kunde fremkomme et sluttet fysionomi med tydelige linjer, markerende væsentlige eiendommeligheder ved det moderne Danmarks åndsliv, således som det afspeiler sig i dets digtning. Om nærværende lille samling vækker interesse, er det min hensigt ved en følgende at uddybe billedet med nye træk, andre ansigter.

Kristiania, 14de februar 1904.


Hjalmar Christensen.