Den danske Rigsdag/3/1

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 501

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Andersen, Peter, Gaardejer af Jydstrup i Sorø Amt, er født den 26. Septbr. 1842. Da P. Chr. Zahle frivillig opgav sin Stilling som Repræsentant for Ringstedkredsen, samlede de Radikale sig om P. Andersen, og han blev den 24. Maj 1881 valgt uden Modkandidat. Ved Valget i Juli Maaned s. A. havde han Baron Wedell-Wedellsborg imod sig, men slog denne med 1268 Stemmer imod 590. P. Andersen tilhører Bergs Gruppe paa Rigsdagen; han er en net Bonde med et rart og ganske intelligent Ansigt. Et Par Gange har han havt Ordet og har da klaret godt og forstandig for sig. Han skal være en ganske velbegavet og brav Mand; han er Medlem af Sorø Amtsraad.