Den danske Rigsdag

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 i

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Den danske Rigsdag.


Politiske Portræter af samtlige Rigsdagens Medlemmer 1879—1881


af


H. Wulff.


Kjøbenhavn.

P. G. Philipsens Forlag.

Trykt hos J. Jørgensen & Co.

1882.

Indholdsfortegnelse.
Side.
1. Folketinget 1.
2. Landstinget 343.
3. Nyere Valg (indtil 1. August 1882) 501.
4. Personal-Register 527.

Personal-Register.[1]

Side.
Aaberg (F) 1.
Alberti (F) 4.
Albertsen (F) 9.
Andersen, C. (L) 343.
Andersen, H. P. (F) 11.
Andersen, M. (L) 344.
Andersen, N. (F) 14.
Andersen, P. (F) 501.
Andersen, Simon (F) 19.
Andræ (L) 345.
Bach (F) 22.
Bagger (F) 24.
Bajer (F) 29.
Bay (F) 501.
Berg (F) 33.
Berg (L) 349.
Berntsen (F) 41.
Bertelsen (F) 44.
Bille (F) 46.
Blem (F) 502.
Blom (L) 350.
Bojsen (F) 58.
Bonne (L) 351.
Brandes (F) 333.
Brasch (L) 352.
Breinholt (L) 354.
Brix (F) 63.
Buch (F) 68.
Busk (F) 71.
Bærentzen (F) 74.
Bønløkke (F) 77.
Bøtker (F) 503.
Carlsen (L) 355.
Carstensen (F) 503.
Carstensen (L) 358.
Casse (F) 80.
Cederfeld de Simonsen (L) 359.
Christensen, Balth. (F) 83.
Christensen, Ole (F) 92.
Christensen, S. P. (F) 95.
Christensen, Th. (F) 98.
Christiansen, M. P. (F) 100.
Christiansen, R. (F) 503.
Claudi (L) 361.
Clausager (F) 102.
Clausager (L) 362.
Claussen (F) 103.
Dahl (F) 106.
Dam (F) 109.
Danneskjold-Samsø (L) 526.
Dinesen (F) 112.
Dresing (L) 364.
Dønnergaard (F) 335.
Eriksen (L) 366.
Erikstrup (F) 122.
Estrup (L) 368.
Faaborg (F) 124.
Falbe-Hansen (F) 506.
Fallesen (L) 377.
Feldthusen (F) 504.
Fischer (L) 381.
Fogtmann (F) 126.
Fonnesbech (L) 385.
Frijs-Frijsenborg (L) 390.
Frijs, Mogens (L) 395.
Gad (F) 127.
Goos (F) 337.
Grøn, Nielsen- (F) 505.
Haastrup (F) 130.
Haffner (L) 397.
Hage, C. F. (F) 505.
Hage, J. (F) 132.
Hall (F) 134.
Hansen, C. A. (L) 400.
Hansen, Falbe- (F) 506.
Hansen, Hans (F) 145.
Hansen, H. Chr. (L) 404.
Hansen, H. J. (F) 507.
Hansen, Harald (L) 403.
Hansen, J. (F) 508.
Hasle (L) 405.
Hauerslev (L) 407.
Holch (F) 147.
Holck (F) 508.
Holm, Harald (F) 150.
Holm, Villads (F) 153.
Holstein-Holsteinborg (F) 157.
Holstein-Ledreborg (F) 161.
Hummeluhr (F) 167.
Hviid (F) 170.
Høgsbro (F) 172.
Højmark (F) 177.
Hørup (F) 180.
Ingerslev (F) 200.
Jacobsen (L) 408.
Jagd (F) 187.
Jensen, Chr. (F) 193.
Jensen, J. (L) 409.
Jensen, N. (F) 509.
Jensen, N. P. (F) 195.
Jessen (L) 410.
Johannsen (L) 413.
Juel (F) 204.
Juel (L) 415.
Jungersen (F) 210.
Jørgensen, L. (F) 510.
Jørgensen, P. (L) 417.
Jørgensen, S. (F) 212.
Kayser (L) 418.
Kjær (F) 215.
Klein (F) 221.
Koch (F) 226.
Kofod (F) 228.
Krabbe (F) 232.
Krieger (L) 421.
Larsen, H. P. (L) 427.
Larsen, J. K. (F) 510.
Larsen, N. J. (F) 511.
Lerche (L) 429.
Leth (F) 237.
Liebe (L) 430.
Lomborg (L) 435.
Lund (F) 240.
Lyby (L) 436.
Madsen (F) 242.
Madsen, Wederkinch- (F) 512.
Magius (L) 438.
Martensen (F) 513.
Matzen (L) 438.
Moltke (L) 441.
Monrad (F) 513.
Mourier-Petersen (L) 442.
Müller (L) 443.
Møller (L) 444.
Neergaard (L) 445.
Nellemann (L) 446.
Nielsen, A. (F) 244.
Nielsen, Chr. (L) 450.
Nielsen, H. C. (L) 451.
Nielsen, R. (F) 246.
Nielsen, Th. (F) 247.
Nielsen-Grøn (F) 505.
Nyholm, H. C. (F) 522.
Nyholm, L. C. (F) 523.
Nøhr (F) 252.
Olsen (F) 254.
Ousen (F) 524.
Oxenbøll (L) 453.
Paulsen (F) 256.
Pedersen, J. (F) 258.
Pedersen, L. (F) 260.
Pedersen, M. (F) 261.
Pedersen, P. (F) 262.
Pedersen, P. (L) 454.
Pedersen, S. (F) 263.
Pedersen, S. (L) 455.
Petersen, G. (F) 265.
Petersen, Mourier- (L) 442.
Petersen, W. (L) 457.
Ploug, Carl (L) 458.
Raben (L) 466.
Rammeskov (L) 468.
Rasmussen, Chr. (L) 469.
Rasmussen, J. (F) 266.
Rasmussen, N. (L) 470.
Ravn, Chr. (F) 268.
Ravn, N. F. (F) 269.
Rimestad (F) 272.
Roed (F) 524.
Rosen (F) 276.
Rosenørn, E. E. (L) 473.
Rosenørn-Lehn (L) 476.
Rump (L) 479.
Scavenius (F) 277.
Scharling (F) 284.
Scheel (F) 287.
Schelde (F) 289.
Schlegel (L) 481.
Schou (F) 524.
Skeel (L) 483.
Skytte (F) 290.
Smith (F) 291.
Steenstrup (F) 294.
Steffensen, H. C. (F) 296.
Steffensen, J. (F) 297.
Stenbæk (F) 299.
Strandskov (L) 487.
Stürup (F) 300.
Sørensen, H. (F) 302.
Sørensen, J. (F) 303.
Tang (F) 305.
Tange (F) 307.
Tauber (F) 309.
Termansen (L) 489.
Thomsen (F) 313.
Thorup (F) 317.
Thygeson (L) 492.
Tuxen (L) 494.
Tvermoes (F) 319.
Ussing (L) 495.
Vogelius (F) 321.
Wederkinch-Madsen (F) 512.
Winther (F) 323.
Zahle (F) 327.
  1. F'et i Parenteserne betyder Folketingsmand, L'et Landstingsmand.