Den danske Rigsdag/3/26

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 526

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Danneskjold-Samsø, Frederik Vilhelm Steen, Greve, Hofjægermester, Ejer af Ulriksholm paa Fyen, er født den 16. Septbr. 1839. Han er en velbegavet Mand med udprægede konservative Anskuelser og valgtes i 1878 ind i Landstinget for 6. Landstingskreds. Her traadte han enkelte Gange frem og vakte Opsigt ved nogle frejdige og velmotiverede Udtalelser til Fordel for Landstingets forfatningsmæssige Stilling. Man var netop begyndt at nære Forventninger til ham som Politiker, da han pludselig paa Grund af private Forhold nedlagde sit Mandat, hvilket vakte megen Beklagelse i Højrekredsene. Nu, den 13. Marts 1882, er han efter Stiftamtmand Nielsen udnævnt til kongevalgt Medlem af Landstinget, og han kan altsaa faa rig Lejlighed til at fortsætte den Gjerning, han begyndte saa lovende.