Den danske Rigsdag/3/8

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 505

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Grøn, Niels Christian Nielsen-, Gaardejer af Klakring ved Vejle er født den 4. Maj 1853 ovre i Løgstøregnen. Han blev Seminarist fra Gjedved og derefter Højskolelærer ovre paa Lolland. Her gjorde hans gode Evner og hans Venstresind, at han blev opfordret til at stille sig i Saxkjøbingkredsen den 24. Mai 1881 imod Konsul Stürup; han efterkom Opfordringen og vandt en smuk Sejr, samt holdt Kredsen i Juli s. A. imod den bekjendte Forstander Budde. Grøn taler kun sjælden i Rigsdagen, men er ganske virksom og livlig. Han er en af Folketingets Sekretærer. Der er ingen Tvivl om, at han baade er en velbegavet og en brav Mand, men han er meget ung og har meget ungdommelige Anskuelser og af og til en tilsvarende Optræden. Han er vel Venstremand, men meget moderat, og han er en varm og oprigtig Fædrelandsven.