Den danske Rigsdag/3/7

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 504-505

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Feldthusen, Johannes, Gaardejer af Høve i Sorø Amt, er født den 13. Januar 1836. Han er en i sin Egn meget agtet Mand og Medlem af Amtsraadet. Paa Højres uheldige Valgdag den 25. Januar 1876 stillede han sig i Skjelskør og slog Grev Holstein-Holsteinborg. Den 3. Januar 1879 erobrede Greven Valgkredsen tilbage og holdt den den 24. Maj 1881, rigtignok begge Gange stærkt trængt af Feldthusen. Ved Valget i Juli 1881 sejrede derimod denne paany og er altsaa igjen Medlem af Folketinget. Han tager ikke megen Del i Forhandlingerne og er vistnok kun jævnt begavet, men han følger ret godt med. Imod hans Karakter har ingen noget at indvende, og man baade agter og holder af den lille Mand med det rare, godlidende Ansigt.