Den danske Rigsdag/2/47

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 450-451

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Chr. Nielsen.

Gaardejer i Skuderløse paa Sjælland. Født den 9. Maj 1827.


Gaardejer Chr. Nielsen af Skuderløse er en saakaldet ivrig Venstremand, der dog ikke vides at have søgt politisk Virksomhed, før han i 1878 blev sat ind i Landstinget. Han skal have taget Del i de lokale Venstrebevægelser i sin Hjemstavn, hvor han er en meget agtet og anset Mand, og paa den Konto valgtes han saa til Medlem af vort Førstekammer. Der gik ved hans Indtræden Ry af hans forvovne Venstresind, men nogen Bekræftelse herpaa har man hidtil ikke faaet. Han taler meget sjælden og aldrig i nogen festlig skarp Form. Heller ikke ser han synderlig farlig ud; han har et mildt og venligt Ansigt med et ganske intelligent Præg, og gjør mere Indtrykket af at være en pæn Provinskjøbmand med ret slebne Sæder, end af en Bonde med Hugaftendentser. Han skal være et godt Hoved og hans Kolleger forsikre om ham, at han er en meget brav og velmenende Mand, der paa ingen Maade nærer virkelig radikale Tilbøjeligheder. Endnu har man da heller slet ikke mærket til saadanne, og det rimeligste er, at han som Flertallet af vore Bønder i Virkeligheden baade er besindig, praktisk og fornuftig, naar han faar Lov til at raade sig selv. Hans Fremtræden er tiltalende og net, og intet tyder paa, at hans Valg enten var farligt eller uheldigt.