Den danske Rigsdag/3/23

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 524

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Ousen, Jens, Gaardejer af Igum ved Fredericia, er født den 29. November 1845. Han havde været en flink Elev paa en Højskole og var derefter bleven en dygtig Landmand. Som Sogneraadsformand og i andre kommunale Hverv vandt han hurtig et anset Navn. Hans alvorlige Natur og hans særdeles brave Karakter gjorde ham baade agtet og afholdt. Ved Valget den 24. Maj 1881 vilde Kredsens fortræffelige Højrerepræsentant, Højesteretsassessor Smith ikke stille sig igjen, og Venstre fik derved et grundet Haab om at tilbagevinde Kredsen. Højre opstillede Redaktor H. Wulff fra Kjøbenhavn, medens Venstre samlede sig om Jens Ousen. I den hidsige Valgkamp tog denne saa godt som ingen Del, og det var klart, at den politiske Virksomhed ikke laa for ham, ligesom han vel egentlig heller ikke havde Lyst til den. Han viste sig som en tung og ubehændig Taler, uden Kjendskab til Forholdene, men hans Navn var nok til at samle Bøndernes Stemmer, og han vandt Sejr paa Valgdagen. Ogsaa den 26. Juli sejrede han efter en meget kraftig Modstand fra Højres Side. I Folketinget har Ousen slet ikke talt og har heller ikke røbet videre Interesse for Gjerningen. Han nærer meget moderate Anskuelser og er en Overenskomstens Mand; men han erkjender selv, at han ikke er anlagt for politisk Virksomhed.