Den danske Rigsdag/2/44

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 444-445

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Møller.

Kjøbmand i Hillerød. Født den 7. Novbr. 1815.


Kjøbmand Carl Møller har siddet 8 Aar i Landstinget, men er iøvrigt ikke videre bekjendt. Han blev valgt ind, fordi Kjøbstæderne ønskede en Repræsentant for deres særlige Anliggender og fordi Møller nød megen Anseelse baade som en hæderlig og en forstandig Mand. Det maa ogsaa indrømmes, at han paa en anerkjendelsesværdig Maade har løst den Opgave, der var givet ham; ti han har virkelig ved alle Lejligheder været en flink Talsmand for Kjøbstædernes Interesser. Naar der et Tale om saadanne, møder han altid frem og det stedse med meget forstandige og praktiske Udtalelser.

Han er vistnok en ganske vel begavet Mand, og han nyder Anseelse som højst solid og paalidelig. I politisk Retning er han afgjort Højremand. Det er sjælden, man hører ham tale, men hans Stilling er derfor ikke mindre klar. Han passer rolig sin Gjerning, følger godt med og benyttedes en Tid til Sekretær. Fremtrædende er han vel ikke i nogen Retning; men hans Paalidelighed og Troskab giver ham Betydning. Han var et dygtigt Medlem af Sparekassekommissionen og skal være temmelig indsigtsfuld paa dette Omraade.