Den danske Rigsdag/3/15

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 510

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Jørgensen, Lars, Lærer i Birket paa Lolland, er født den 22. August 1840. Han var en i Politiken ganske ukjendt Mand, da han den 26. Juli 1881 opstilledes af Venstre i Nakskov og til alles Overraskelse slog den flinke Højremand J. Steffensen med over 100 Stemmers Overvægt. Han viste sig paa Rigsdagen at være en net Mand med et ganske intelligent Ydre, og hans første Tale tydede paa en virkelig moderat Stemning hos ham. Senere er den dog bortdunstet og har givet Plads for en til Tider ligefrem komisk Vigtighed. Hans Udtalelser om det lærde Skolevæsen vakte megen Moro og var typisk for den ensidige grundtvigianske Højskole- og Lærerdannelse. Han taler iøvrig let og godt for sig, og er vistnok baade en begavet og en meget respektabel Mand.