Den danske Rigsdag/3/4

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 503

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Bøtker, Johan Poulsen, er Gaardejer i Møldrup ved Bræstrup og er født den 11. Januar 1847. Han var en aldeles ukjendt Mand i det politiske Liv, da han ved Valget den 24. Maj 1881 opstilledes som radikal Venstremand i Bræstrupkredsen, hvor Kroejer Faaborg ikke længere ønskede Gjenvalg. De moderate Venstremænd stillede Niels Jensen Toustrup imod Bøtker, men denne sidste sejrede med 1063 St. imod 817. Ved Valget i Juli s. A. valgtes han atter med et imponerende Stemmetal. Paa Rigsdagen har han ikke talt, men han følger Berg som en trofast Menig.